La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport va publicar en el DOGV (consultar aci) el calendari per a aquells centres d’Infantil i Primària que vulguen tramitar el procediment de votacions de les famílies per a un canvi de jornada escolar.

En aquest sentit, tenen fins hui dimarts, 15 de març, per a sol·licitar de manera telemàtica l’inici de la tramitació. La Conselleria, abans del divendres 25 març, remetrà l’autorització als centres que hagen presentat la documentació requerida.

Les famílies dels centres als quals la Conselleria autoritze la consulta votaran la modificació de la jornada el dilluns 11 d’abril. Cada pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumnat del centre, des d’Infantil fins a 5é de Primària, té dret a un vot, mentre que les famílies monoparentals o aquelles en les quals només hi haja un tutor o tutora legal disposaran de dos vots. Les famílies que no puguen acudir a votar de manera presencial podran votar per correu certificat entre el 4 i el 8 d’abril.

Aquesta planificació assegura que totes les famílies que inicien el pròxim procés d’admissió per al curs 2022-2023 sabran quina jornada escolar té el seu centre educatiu, haja variat o no respecte a la jornada actual.

Cal recordar que, per tal d’aprovar el canvi de jornada escolar en un centre, és necessari que el referende el 55 % del total del cens de les famílies.

Amb el nou procediment de jornada escolar s’elimina la revisió del model cada tres anys i a partir d’ara l’horari aprovat per les famílies es mantindrà fins que el consell escolar de centre no decidisca tornar a iniciar un procediment de canvi.

Tipologies de jornades escolars

A banda dels dos models de jornada lectiva ja coneguts, la jornada partida, amb classes de matí i de vesprada, i la jornada continuada, realitzada íntegrament en un període únic de classes només de matí, la nova normativa introdueix un tercer tipus de jornada anomenada flexible o mixta, en què les classes es distribueixen en horari de matí i les vesprades que determine el centre.

Xifres de la jornada escolar d’aquest curs

Dels 1.437 centres d’Infantil i Primària sostinguts amb fons públics que hi ha en el sistema educatiu valencià, 787 (el 54,8 %) tenen jornada partida i el 45,2 %, 650 centres, jornada continuada. Aquesta radiografia dels horaris lectius no és homogènia en tot el territori, ja que a les comarques d’Alacant la jornada continuada és majoritària, amb 7 de cada 10 centres amb classes només de matí, mentre que tant a les comarques de Castelló com de València es dona la situació inversa.

Dels 498 centres que hi ha a les comarques d’Alacant, 361 (el 72,5 %) tenen jornada continuada i els 137 restants (el 27,5 %) jornada partida. A les comarques de Castelló hi ha 191 escoles: 58 tenen jornada continuada (el 30,4 %) i partida les 133 restants (69,6 %). A les comarques de València les proporcions són: un 30,9 % de col·legis amb jornada continuada, 231 dels 748 que n’hi ha, i els 517 restants (el 69,1 %) amb jornada partida.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia