El ple del Consell ha aprovat el decret d’Oferta d’Ocupació Pública (OPE) de 2022 que contempla un total de 588 places, de les quals, 353 seran per al torn lliure, i en aplicació de la nova Llei de Funció Pública, es cobriran per oposició lliure sense fase de concurs de mèrits.

Les altres 235 places es destinaran a promoció interna i, en aqueix cas, es valoraran els mèrits i experiència dels aspirants, segons ha explicat la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, després del ple de l’Executiu autonòmic.

La OPE 2022 contempla convocatòries per a 14 cossos i escales de l’Administració de la Generalitat, i les més nombroses són les del Cos Superior Tècnic d’Administració General (144 places); el Cos Superior Tècnic d’Enginyeria Informàtica (122 places) i el Cos Administratiu de la Generalitat (101).

No obstant això, també s’ofereixen llocs d’advocats i advocades; interventors i interventores; enginyers i enginyeres industrials; arquitectes i arquitectes; psicòlegs i psicòlogues, i agents mediambientals.

A més, el propi decret de l’OPE contempla que la Generalitat s’obliga a si mateixa al fet que els processos de selecció (les oposicions) s’han de convocar en els pròxims tres mesos després de l’aprovació del decret, que s’ha dut a terme aquest divendres.

L’OPE ha sigut dissenyada d’acord amb el que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2021, que fixa una taxa de reposició del 120% per als sectors considerats prioritaris i d’un 110% per a la resta dels sectors.

En ella també es reserva un 10% de la totalitat de les places per a ser cobertes entre persones amb diversitat funcional, ha destacat Oltra.

A més, l’OPE inclou mesures per a fomentar la igualtat de gènere, perquè les convocatòries inclouran com a criteri de desempat, abans del sorteig o primera lletra del cognom, la resolució en favor de la dona en el cas que el sexe femení estiguera infrarepresentat dins del col·lectiu de persones que formen part del cos o escala objecte de la convocatòria.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia