El Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) ha aprovat la convocatòria ordinària de les proves de coneixements de valencià 2022 amb 41.000 places en tots els nivells, que es faran en 24 seus diferents.

El dissabte 15 d’octubre es realitzaran les proves escrites de l’A2, B1, B2, C1 i C2, i les orals es repartiran entre els dissabtes 22 i 29 d’octubre i 5 de novembre. Les proves dels llenguatges específics es faran el dissabte 18 de juny i inclouen tres certificats de capacitació tècnica: llenguatge administratiu, correcció de textos i llenguatge als mitjans de comunicació.

La inscripció serà via telemàtica en la nova web de la JQCV específica de les proves de certificació (consultar aquí) i s’obrirà de manera progressiva en diferents dates segons els nivells.

El primer període de matriculació telemàtica, que s’obrirà entre el 2 i el 6 de maig, serà el dels llenguatges específics. Del 27 de juny al dia 1 de juliol, els dos inclosos, s’obrirà la matriculació telemàtica dels nivells A2, B1 i B2.

Tant en el cas dels llenguatges específics com en els nivells A2, B1 i B2, la matrícula telemàtica es farà sense necessitat de petició prèvia de torn. És a dir, que les persones aspirants s’inscriuran i faran el pagament de les taxes, de manera que quedaran automàticament matriculades. Aquesta tramitació es podrà fer en la plataforma web de les proves.

Horaris de les proves

Les proves escrites dels cinc nivells es faran el dissabte 15 d’octubre. A les 9.00 hores, la del B1 i la del C1, i les del A2, B2 i C2, a les 16.00 hores. Els aspirants coneixeran la nota de les àrees de comprensió escrita, comprensió oral i estructures lingüístiques, avaluades en aquesta primera jornada, abans de la realització de les proves orals.

L’avaluació de l’àrea d’expressió i interacció orals es repartirà al llarg de tres dissabtes seguits: els dies 22 i 29 d’octubre i el 5 de novembre. Cada aspirant coneixerà a través del web de la JQCV el dia i l’hora concreta que ha de fer aquesta prova, que podrà tindre tant horari de matí com de vesprada, segons la localitat.

Quant als certificats de capacitació tècnica, les proves es realitzaran el dissabte 18 de juny: a les 9.30 hores les de llenguatge administratiu i les de correcció de textos, i a les 16.00 hores les de llenguatge als mitjans de comunicació.

Tots els detalls de la convocatòria, com ara els espais de la realització de les proves, es podran consultar en les pròximes setmanes en el web de la JQCV.

Sol·licitud de torn de matrícula dels nivells C1 i el C2

En el cas dels nivells C1 i C2, les persones aspirants han de fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la seua matriculació. Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn es trobaran en la plataforma web de les proves (consultar ací).

La sol·licitud de torn de matrícula del C1 estarà disponible des de les 9.00 hores del dijous 7 de juliol fins a les 9.00 hores del dimarts 12 de juliol o fins que s’esgoten els torns. En el cas del C2, els torns es podran demanar des de les 10.00 hores del 7 de juliol a les 10.00 hores del 12 de juliol o fins que s’esgoten els torns.

Les persones aspirants amb torn assignat del nivell C1 i nivell C2 hauran de realitzar la matrícula telemàtica en la data i en la franja horària que se’ls haja assignat.

Nou calendari unificat

El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, ha destacat que l’establiment de les proves de nivell de la JQCV “en un únic període a l’octubre-novembre és fruit de la coordinació que ha impulsat la Conselleria d’Educació de tots els calendaris de les entitats certificadores de coneixements de valencià: la JQCV, les EOI i les set universitats integrades en la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (Cieacova)”.

“D’aquesta manera, per primera vegada, comptem amb un calendari unificat distribuït al llarg de l’any, sense que se solape cap prova en les cinc convocatòries que hi ha disponibles: la de la JQCV, que és la de més volum; les dues del Cieacova, i les altres dues de les EOI”, subratlla Trenzano.

El nou calendari unificat determina que les set universitats valencianes del Cieacova, les cinc públiques i les privades, Universitat Cardenal Herrera-CEU i la Universitat Catòlica de València-San Vicente Mártir, faran dues convocatòries de proves certificació: els exàmens de la primera seran al gener i al maig els de la segona convocatòria, i s’obrirà la matrícula al novembre i a l’abril, respectivament.

Les EOI obriran un periòdic únic d’inscripció, entre febrer i març, en les seues proves unificades de certificació (PUC) de valencià, que inclouen una convocatòria ordinària d’exàmens al juny i una extraordinària al setembre. I, finalment, els exàmens massius de la JQCV tindran lloc entre octubre i novembre.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia