La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, gestiona i coordina diverses actuacions per a la prevenció i el control del mosquit tigre, entre les quals cal destacar la línia d’ajudes als ajuntaments ja que la Comunitat Valenciana és una de les poques comunitats autònomes que concedeix subvencions per a ajudar als municipis en la lluita contra vectors.

Des de Salut Pública es realitza una intensa labor que inclou nombroses accions per al control de vectors i, en concret, enfront del Aedes albopictus (mosquit tigre). A més de les subvencions esmentades-convocades aquest mes i a les quals es destina un total de 350.000 euros-, el Programa de vectors de rellevància en salut pública té definides altres sis línies prioritàries d’actuació que, de facto, incrementen el pressupost destinat cada any a la lluita contra el mosquit tigre.

Vigilància entomològica periòdica

La Direcció General de Salut Pública i Addiccions disposa d’una xarxa pròpia que amplia la vigilància entomològica sistemàtica a tots els municipis de la Comunitat Valenciana. Aquesta vigilància, duta a terme per professionals del Laboratori d’Entomologia i Control de Plagues de la Universitat de València, aporta informació rellevant per a trobar solucions.

S’han detectat larves en desenvolupament de mosquit tigre en més de 450 municipis de la Comunitat, les dades actualitzades de la qual estan a la disposició de la ciutadania (consultar ací).

Formació a personal tècnic i informació a la ciutadania

Des de 2017 els Centres de Salut Pública (CSP) assessoren directament els municipis que així ho sol·liciten i més recentment colonitzats per l’espècie. El personal tècnic de sanitat ambiental dels CSP visita uns 120 municipis cada any amb l’objectiu d’oferir informació directa sobre la importància del control del mosquit tigre i pautes bàsiques d’actuació.

Així mateix, des de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions es realitzen jornades informatives a la població i a professionals, que es reforcen amb material gràfic amb consells preventius, a més de campanyes en mitjans de comunicació durant els mesos d’estiu.

Col·laboració amb les entitats competents

Davant casos declarats de dengue, malaltia per virus Chikungunya i Zika, els serveis d’Epidemiologia i Sanitat Ambiental, de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, i el Laboratori d’Entomologia i Control de Plagues, col·laboren amb els municipis i se’ls assessora sobre les mesures de control a adoptar.

La cooperació amb els municipis es materialitza també a través de la tramitació de les sol·licituds de tractaments aeris amb biocides, que persegueixen tindre el menor impacte possible sobre la salut i el medi ambient i permeten arribar a terrenys inaccessibles.

Impuls de més mesures

Conscients del problema de salut que suposa, des de la Direcció General Salut Pública i Addiccions s’està preparant una modificació de l’Ordre de bases de subvencions perquè s’incloguen uns altres possibles vectors de rellevància en salut pública (mosca negra, paparres, mosquits de marjal).

A més, també s’estan elaborant recomanacions d’acció específiques per a fer costat als municipis contra plagues concretes que, encara que no han demostrat la seua relació directa amb virus o bacteris transmissibles, sí que generen un impacte negatiu en la salubritat.

Cal destacar que els esforços per a la prevenció i el control de vectors de rellevància en salut pública adquireixen una importància més significativa en l’actual context de canvi climàtic, atés que aquest pot afavorir l’establiment i dispersió en el nostre territori d’espècies pròpies de climes més càlids que constitueixen vectors transmissors de malalties.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia