En el ple d’abril, celebrat ahir dilluns a Bétera, es va aprovar per unanimitat la proposició de la Corporació municipal relativa a la consolidació de tots els serveis de la zona d’habitatges de la urbanització Camí Paterna mitjançant la gestió directa de l’Ajuntament de Bétera.

En aquesta proposició es plantejava el següent:

– Estudiar, com més prompte millor, l’inici dels tràmits d’urbanització del Camí de Paterna per gestió directa amb la intenció de consolidar tots els serveis de la zona on existeixen habitatges.

– Convocar a reunions a tots els grups polítics amb representació municipal i als regidors no adscrits a cap partit polític i als propietaris d’habitatges del Camí Paterna per a arribar a acords amplis perquè aquesta consolidació tinga uns serveis bàsics que suposen el mínim cost possible, així com uns terminis d’execució bastant llargs que els ajudarà a poder fer front a aquesta despesa.

– Sol·licitar a l’EPSAR un estudi tècnic d’evacuació d’aigües residuals de la urbanització del Camí Paterna, així com que aquesta mateixa entitat s’estudie la possibilitat d’abonar una part de les canalitzacions i connexions que siguen necessàries, tal com s’ha vist anunciat per part de l’EPSAR en altres municipis.

– Els tràmits exposats en els punts 1, 2 i 3 anteriors, es faran extensius a la resta d’urbanitzacions del municipi amb deficiències urbanístiques per ordre de prioritat segons el criteri dels tècnics municipals del departament d’urbanisme.

La portaveu de Compromís, Cristina Alemany, va destacar com a “fet històric” l’aprovació d’aquesta proposició. “Torna a posar en relleu la necessitat de treballar en conjunt i a arribar a un consens sempre mirant pel benefici del veïnat. I en aquest cas especialment, el veïnat de totes les urbanitzacions de Bétera que estan per recepcionar”, va indicar la portaveu. Doncs, cal mencionar que aquesta proposició la va presentar primer el grup de Compromís i, posteriorment, s’ha nodrit d’aportacions de bona part dels partits representats a la corporació municipal.

Per la seua banda, la regidora municipal de Compromís, Daria Terrádez, va voler agrair el treball del seu grup i de la resta de partits de la corporació en aquest assumpte i va anunciar la seua renúncia en aquesta proposició al seu dret de vot perquè és una persona interessada en aquest tema, ja que és veïna de la zona.

Així mateix, el portaveu de l’equip de govern, Manuel Pérez, va donar també les gràcies a Compromís per “la seua facilitat a l’hora de transaccionar la proposició”. “Efectivament estem davant un fet històric. Jo crec que, de forma continua, en aquesta legislatura estem fent història no només en aquest assumpte, també en altres”, va expressar.

“Aquesta moció, com no podia ser d’una altra manera, l’hem consensuat. Tenim a Bétera moltes urbanitzacions pendents de consolidar i, després de donar-li moltes voltes a aquest tema des d’Urbanisme, l’única solució perquè tinguen uns serveis decents passa per una gestió directa. Açò no serà un tràmit de hui per a demà, deurà ser un esforç i una voluntat de tots”, va declarar la regidora d’Urbanisme, Eva Martínez.

“És el moment d’afrontar, d’abordar, de planificar, així com d’iniciar els tràmits per a la gestió directa de la urbanització Camí paterna i, com bé diu l’últim punt de la proposició, de totes les urbanitzacions amb deficiències urbanístiques”, va explicar la portaveu del PSPV-PSOE,  José Ballesteros.

El Portaveu de Vox, Fidel Valcarce va indicar que “no es pot concebre una situació de les urbanitzacions, tal com estan, en un país que té una modernitat i un desenvolupament econòmic. Pensem que és un projecte valent”. Així mateix, Fidel va demanar un aplaudiment, “no per als regidors, sino per a tot el poble de Bétera que aconseguirà amb el temps i la forma i amb treball que aquest problema ens ho llevem de damunt”.

Després de les diferents intervencions, es va passar a les votacions i a l’aplaudiment demanat pel portaveu de Vox.

Altres urbanitzacions

Com ja van indicar els regidors en les seues intervencions i es plantejava dins de la mateixa proposició, en l’actualitat, les deficiències urbanístiques també afecten altres urbanitzacions del municipi. Per aquest motiu, és una de les principals preocupacions d’alguns veïns i veïnes. En aquest sentit, una veïna de Bétera va preguntar-li en el torn de precs i preguntes de la ciutadania a la regidora municipal d’Urbanisme, Eva Martínez, per la situació en la urbanització de Lloma del Mas. “Ja no en la urbanització, sino en les parcel·les que queden per urbanitzar, és a dir, la intervenció que està pendent. De quina manera tenen pensant continuar?” va preguntar la veïna.

La responsable d’Urbanisme va explicar-li tota la intervenció de manera resumida. “La meua intenció, amb la moció d’abans, jo crec que ha quedat prou clara. Per tant, pretenc que no caduque l’expedient”.

A més a més, el l’equip de Bétera.com va rebre la setmana passada una nota d’un veí, resident a la urbanització del Camí de la Pobla, el qual també mostrava la seua preocupació per la situació actual, explicant “l’estat en el qual es troba la carretera que travessa la urbanització (el carrer Carlet)” i que estan temps “demanant una solució”.

“Aquesta via és de pas obligatori per a veïns, recollida de fems, repartidors, etc i no sols de la nostra urbanització, ja que comunica amb unes altres. L’ajuntament ni l’asfalta ni la manté en condicions adequades. Fa més d’un any quan ja estava destrossada van tirar grava i pedres i fins hui. Com es pot observar la solució a penes dura unes setmanes fins que plou i tornem al mateix.

Aquesta via no està il·luminada, per la qual cosa, més tard o més prompte algun motorista o repartidor que no conega la zona tindrà un accident i caldrà lamentar danys per pura deixadesa”.

Després de la proposició presentada ahir, anirem informant i farem un seguiment de totes les actuacions que es vagen fent per part del consistori per a pal·liar aquestes situacions.

A continuació, adjuntem un vídeo de la proposició d’ahir i de la intervenció de la veïna:

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia