El Ple de Bétera va aprovar per unanimitat, el passat dilluns, l’aprovació provisional de modificació de l’Ordenança Fiscal número 5, Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (la plusvàlua).

En aquest punt es proposava el següent:

– Aprovar provisionalment les modificacions proposades en l’ordenança.

– Exposar al públic per un termini de 30 dies hàbils l’acord, mitjançant l’edicte que s’inseresca en el tauler d’anuncis municipal i en el Butlletí Municipal de la Província i en un diari dels de major difusió de la província perquè els interessats puguen examinar i presentar les al·legacions que estimen oportunes.

– En el suposat que no es presenten reclamacions en el termini indicat, l’expedient serà considerat el definitiu.

“L’any passat ja vam modificar l’article 7, el qual permetia una bonificació del 45% d’aquest impost sobre les transmissions d’herència i, esta modificació que es duu hui a ple no és més que el resultat de l’aplicació de la jurisprudència del Tribunal Constitucional que declarava anticonstitucional la fórmula en la que calculàvem el tipus impositiu d’este impost. Per tant, el govern d’Espanya va reformular este impost per a donar-li als ajuntaments la ferramenta per a poder aplicar un tipus impositiu per a cobrar-lo dins la legalitat”, va explicar el responsable municipal d’Hisenda, Manuel Pérez.

“Ens van donar un termini màxim de sis mesos per poder aplicar estes fórmules oferides pel govern a les nostres ordenances i modificar en eixe termini l’ordenança”, va afegir Pérez.

“Estem adaptant l’ordenança que tenim ara mateixa aprovada a la qual la legislació i l’estat ens obliga, per tant, el vot de Compromís en aquest cas serà favorable”, va indicar la Portaveu de Compromís, Cristina Alemany.

“A la vista de l’informe del secretari i de l’informe de tresoreria, així com de la confirmació d’aquest aspecte que ja es va preguntar per aquest grup municipal en les corresponents comissions informatives, el grup municipal socialista procedirà al vot favorable”, va declarar la portaveu del PSPV-PSOE,  José Ballesteros.

“Fa ja més de dos anys que Vox va proposar precisament aquesta bonificació de l’impost al 95% de la causa Mortis i ens alegrem de què per fi es duga a terme i votarem a favor”, va comentar el Portaveu de Vox, Fidel Valcarce.

A continuació, oferim un vídeo amb les intervencions de cada portaveu i la votació del punt:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia