Labora ha convocat les ajudes per les quals les dones autònomes embarassades o en procés d’adopció podran rebre fins a 4.000 euros per la contractació temporal de persones desocupades per al manteniment de la seua activitat en el marc del programa EAUTOM 2022, que contempla subvencions per al manteniment del treball autònom de dones i per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció.

L’extracte de la resolució ha sigut publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i estableix un termini sol·licituds que comença aquest divendres i finalitza el 15 de setembre 2022. Les sol·licituds es presentaran electrònicament a través d’aquest enllaç: consultar ací.

Condicions de l’ajuda

Aquest programa de subvencions està dotat amb 150.000 euros i ofereix 1.500 euros per a les contractacions temporals a jornada completa d’almenys 3 mesos de duració. Si la contractació és d’almenys 6 mesos, la quantitat ascendirà a 3.500 euros. Aquests imports s’incrementaran en 500 euros si la persona contractada té diversitat funcional o si és dona.

Si la contractació no és a jornada completa, serà subvencionable sempre que, almenys, aconseguisca les 30 hores, amb reducció proporcional. Així mateix, les contractacions hauran d’haver-se produït a partir de l’1 de gener de 2022 i hauran d’haver tingut lloc abans de la baixa maternal de la sol·licitant.

La persona contractada haurà d’haver romàs inscrita en Labora com a demandant d’ocupació fins al moment de la contractació (actualment a través de cita en aquest enllaç). Finalment, la dona autònoma i la persona contractada no podran guardar parentiu per cosanguinitat o afinitat fins al segon grau.

El Servei Valencià d’Ocupació ha aprovat ajudes a la contractació a persones joves (Avalem Joves), majors de 30 anys (Avalem Experiència) i persones amb diversitat funcional que es poden consultar en aquest enllaç: (ver ací).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia