L’Ajuntament de Bétera celebrarà aquest dilluns, 02 de maig, el ple ordinari d’aquest nou mes que acabem d’estrenar.

Com habitualment, aquesta sessió ordinària tindrà lloc a les 18.00 hores en el Saló de Plens del consistori del municipi, situat al Castell de la localitat.

A continuació, adjuntem l’ordre del dia previst per a la jornada de hui.

ORDRE DEL DIA
1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de les actes de les sessions núm. 1, 2, 3 i 4 de 2022 de dates 10 de gener, 7 de febrer, 7 de març i 4 d’abril respectivament.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general. (ENTRADA 4554 a 5866 de 29 de març a 25 d’abril) (EIXIDA 2850 a 3544 de 29 de març a 25 d’abril).
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària (de la núm. 452 a la núm. 724, dictades de l’1 al 31 de març).
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària (núm. 12, 13, 14 i 15, celebrades el 22 de març, el 29 de març, el 5 d’abril, i el 12 d’abril respectivament).
5. INTERVENCIÓ.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits INT 2022037 FPL 08/2022.                                                    6. INTERVENCIÓ.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits INT 2022038 FPL 09/2022-OMISSIÓ.
7. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte d’Informe d’Alcaldia sobre compliment de l’art. 104 bis de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.
8. URBANISME.- Aprovació d’Estudi de Detall de les Pomes M1, M2 i M4 del Pla Parcial del Sector R-21 del Pla General d’Ordenació Urbana de Bétera.
9. URBANISME.- Declaració de la necessitat concreta de l’ocupació dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres del Projecte de Condicionament i millora d’accés des de la Ronda Nord al Polígon Horta Vella
10. PRECS I PREGUNTES.

El nostre equip cobrirà el ple i, al llarg d’aquests dies, us oferirem detalls sobre la sessió.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia