La Fundació de la Comunitat Valenciana Esportiva-Cultural per a la Joventut de Bétera ha convocat les següents beques:

– La XX Edició de BEQUES d’ajuda per a la cultura.

Podran accedir a esta convocatòria, tots aquells alumnes que hagen obtingut la nota mínima de 8 sobre 10 en les proves d’ aptitud per a l’accés a la Universitat al present curs escolar 2021/2022.

L’alumne deurà acreditar estar matriculat o haver realitzat la preinscripció a la Universitat per al curs 2022/2023. A més a més. caldrà estar empadronat a Bétera, al menys 8 anys consecutius.

En aquesta edició es concediran 2 beques de 750 euros, cadascuna.

El termini de presentació serà el 22/07/2022 a l’Ajuntament de Bétera, al carrer Gascón Sirera, 9. El dia 27 de juliol es publicarà al tauló d’anuncis i a la web de l’Ajuntament el llistat d’admesos i exclosos, quedant obert un període de reclamacions des del 27 fins el 5 d’agost. Esgotat aquest termini no es rebrà cap reclamació.

La Fundació es reserva el dret de lliurament d’aquestes beques.

Tota la informació per a sol·licitar aquesta beca es troba en les següents bases: CONVOCATORIA BECA CULTURA 2022.pdf.

– La XII edició de BECA artística de música.

En aquesta beca podran participar joves músics de qualsevol instrument, residents i censats, al menys vuit anys consecutius, a Bétera. Sols es podrà participar amb un instrument.

S’ estableixen dos grups: grup B : al qual podran accedir els joves amb edat de 14 a 16 anys, que acrediten estar matriculats a l’Ensenyament Obligatori, i haver aprovat el curs escolar 2021/2022, i Grup A: al qual podran accedir els joves amb edat de 17 a 21 anys, que tinguen el Graduat de l’E.S.O. A més a més, tots els participants acreditaran estar matriculats en un Conservatori o centre de música reconegut. Els anys deuran estar complits a la data d’ inscripció es a dir 22.07.2022.

Els premiats d’ edicions passades del grup A ja no es podran tornar a presentar, i els premiats d’ edicions passades del grup B sols es podran tornar a presentar quan puguen accedir al grup A.

Deuran interpretar una peça musical lliure, valorant-se la dificultat tècnica i interpretativa. Deuran aportar 3 còpies de l’ obra a interpretar. Serà opcional l’ anar acompanyat de pianista (que en tot cas anirà a càrrec de l’ aspirant).

En aquesta edició es convoquen dues beques de 500 euros cadascuna, una pel GRUP A i l’ altra pel GRUP B.

Les inscripcions es podran realitzar fins el dia 22 de juliol del present any a l’ Ajuntament de Bétera, carrer Gascón Sirera, 9.

El pròxim 27 de juliol es publicarà al tauló d’anuncis i a la web de l’Ajuntament el llistat d’admesos i exclosos, quedant obert un període de reclamacions des del 27 fins el 5 d’agost. Esgotat aquest termini no es rebrà cap reclamació.

El concurs de música es celebrarà el 21 d’octubre de 2022 al saló d’assaig de l’escola de música del Centre Artístic Musical de
Bétera.

Tota la informació per a sol·licitar aquesta beca es troba en les següents bases: CONVOCATORIA BECA MUSICA 2022.pdf.

– La XX Edició de BEQUES d’ajuda per a l’esport de base.

Podran accedir a aquesta convocatòria, tots aquells alumnes matriculats a 4t d’ ESO, que hagen aprovat totes les assignatures al present curs escolar 2021/2022, considerant la nota d’ Educació Física com a mèrit preferent.

El mencionat alumne deurà estar federat com a mínim en un esport al menys 4 anys, havent d’ aportar Currículum de participació esportiva. Així mateix, caldrà estar empadronat a Bétera al menys 8 anys consecutius.

En aquesta edició es concediran 2 beques de 500 euros, cadascuna.

El termini de presentació serà l’ 22/07/2022. Les sol.licituds així com la documentació acreditativa es presentarà a l’ Ajuntament de
Bétera C/ Gascon Sirera, 9 de Bétera. El dia 27 de juliol es publicarà al tauló d’anuncis i a la web de l’Ajuntament el llistat d’admesos i exclosos, quedant obert un període de reclamacions des del 27 fins el 5 d’agost. Esgotat aquest termini no es rebrà cap reclamació.

La Fundació es reserva el dret de lliurament de les Beques.

La participació suposa l’acceptació d’aquestes bases.

L’ acte de lliurament de les beques tindrà lloc al saló de plens del Castell de Bétera, el dia 25/11/2022.

Tota la informació per a sol·licitar aquestes beques en les següents bases: CONVOCATORIA BECA ESPORT 2022.pdf.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia