La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública posa a la disposició de les dones embarassades el Pla de Part, un document que recull les necessitats, preferències i les expectatives de la dona durant tot el procés del part.

Així, per a l’elaboració d’aquest document, les matrones juguen un paper molt important, ja que són les professionals que des del moment de la gestació acompanyen a la dona durant tot l’embaràs fins al moment del part. En aquest sentit, el 5 de maig, que se celebra el Dia Internacional de la Matrona, la Conselleria de Sanitat posa en relleu la imprescindible labor que realitzen d’assessorament, atenció sanitària i acompanyament a la dona durant aquest moment tan important de les seues vides.

Durant l’any 2021, 10.869 embarassades van presentar el seu Pla de Part abans de l’ingrés per a donar a llum i gràcies a l’assessorament professional de les matrones. Totes aquestes dones embarassades, van elaborar i van anar seleccionant amb ajuda de les matrones quin tipus de part desitjaven, tant en el moment de la dilatació, com el part i l’atenció al bebé una vegada ja ha nascut.

En la Comunitat Valenciana, cada vegada hi ha més dones que decideixen elaborar el seu Pla de Part, una xifra que ha anat augmentant amb el temps. De fet, en 2021 el 54,6% de les parteres va presentar el seu pla de part, enfront del 52,5% de l’any 2017. Els departaments de salut amb major nombre de plans de part presentats són Gandia (85,2%), Marina Baixa (80,9%) i Xàtiva-Ontinyent (78,6%).

Importància del Pla del Part

El Pla de Part vigent en la nostra Comunitat des de 2010, presa com a base les recomanacions de l’Estratègia d’Atenció al Part Normal en el Sistema Nacional de Salut i la corresponent Guia de Pràctica Clínica d’Atenció al Part, documents de referència que recullen l’evidència científica i el millor coneixement disponible.

El document recull els desitjos i preferències de l’embarassada durant el procés de dilatació, part o període *expulsivo i durant la immediata atenció al bebé.

Així, durant el període de dilatació proposa entre altres aspectes l’ús d’objectes personals com a roba, música, llibres; que l’embarassada tinga llibertat de moviment, poder utilitzar material de suport (pilota, coixins), lliure elecció d’ocupació o no d’analgèsia epidural, mètodes no farmacològics d’alleujament del dolor, que es monitore a la criatura de manera intermitent, que no s’accelere el part i seguisca el seu curs natural.

Quant al moment del part, el període expulsiu, l’embarassada pot decidir adoptar la posició més còmoda, iniciar *pujos espontàniament; evitar l’episiotomia, sempre que siga possible; efectuar pinçament tardà de cordó, que puga tallar el cordó l’acompanyant o l’embarassada.

I finalment, en l’atenció a la criatura en la maternitat, la dona pot prendre decisions sobre el contacte precoç pell amb pell res més nàixer, les primeres cures sense separar-la de la mare, lactància materna precoç, que la criatura romanga amb la mare en tot moment, que no s’alimente amb aliment o biberó si no és necessari i amb la consulta a la mare, així com optar pel programa d’alta precoç.

Cal destacar que aquestes preferències es recullen en el document del Pla del Part, però en cas de necessitat, segons l’estat i desenvolupament dels esdeveniments en el part i sota el consentiment informat a l’embarassada, poden modificar-se les seues preferències escrites en el Pla de Part.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia