(EFE).- Un total de 4.909 dones van ser víctimes de violència masclista en la Comunitat Valenciana en 2021 -un 1,7% més que en 2020- la segona autonomia, després d’Andalusia i per davant de Madrid, amb major nombre de casos.

Un total de 30.141 dones van ser víctimes de violència masclista a Espanya en 2021, la qual cosa suposa un 3,2% més que en 2020 i el major augment es va donar entre les menors de 18 anys que van passar de 514 a 661, la qual cosa suposa un 28,6% més que l’any anterior.

Són les xifres que s’extrauen de l’Estadística de Violència Domèstica i Violència de Gènere corresponent a 2021 que ahir dimarts va publicar l’Institut Nacional d’Estadística i mostra que en eixe any les víctimes de tots dos tipus de violència van sumar 38.715 (un 2,4% més): 35.359 van ser dones i 3.356, homes.

LES VÍCTIMES

Quant a la violència de gènere, de les 30.141 víctimes registrades corresponents als assumptes en els quals s’havien dictat mesures cautelars o ordres de protecció, quasi la meitat (el 47,5%) tenia entre 30 i 44 anys, i en general la mitjana va ser de 36,9 anys.

El major augment del nombre de víctimes es va registrar entre les dones de menys de 18 anys amb un 28,6% i és que si en 2020 va haver-hi 514 xiques maltractades, en 2021 van ser 661.

El major descens es va donar entre les dones de 75 i més anys (–11,6%).

La taxa de víctimes va ser de 1,4 per cada 1.000 dones de 14 i més anys i els valors més elevats es van aconseguir en els trams d’edat de 30 a 34 (3,4 víctimes) i de 25 a 29 anys (3,3).

Dos de cada tres dones (el 63,3%) havia nascut a Espanya, una xifra similar al 2020.

La taxa de víctimes per cada 1.000 dones de 14 i més anys va ser quasi tres vegades superior en les nascudes a l’estranger (3,1) que en les nascudes a Espanya (1,1) -les d’Àfrica i Amèrica les més elevades-.

Les comunitats amb major nombre de víctimes van ser Andalusia (6.720), València (4.909) i Madrid (3.624) i les que menys les ciutats autònomes de Melilla i Ceuta, i també Navarresa.

Els majors increments es van registrar a Ceuta (25,8%) i a La Rioja (21,7%).

ELS AGRESSORS

I 30.047 homes van ser registrats com denunciats per violència de gènere en els assumptes amb ordre de protecció o mesures cautelars dictades inscrits en el Registre, un 3,1% més que l’any anterior, amb els majors increments, igual que va ocórrer amb la víctimes, en els menors de 18 anys (70,8%) i en el grup de 18 a 19 anys (15,7%).

En concret, de 72 menors denunciats en 2020 l’any següent van passar a 123 i en el tram d’edat de 18 a 19 de 453 a 524. els denunciats amb 65 anys i més, van baixar.

La mitjana d’edat de va ser de 39,7 anys, i quasi la meitat (el 48,2) tenia entre 30 i 44 anys. Quasi dos de cada tres havia nascut a Espanya, si bé la taxa de denunciats per cada 1.000 homes de 14 i més anys va ser superior en els nascuts a l’estranger (3,4) que a Espanya (1,1).

RELACIONS ENTRE VÍCTIMA I DENUNCIAT

Segons l’estadística, el 23,3% dels casos les víctimes eren cònjuges o excónjuges; en el 45,2% tenia una relació de parella o exparella de fet; en el 30,6%, núvies o ex-xicotes; i en l’1%, estava en procés de separació.

En el 73,8% de les parelles, tots dos tenien entre 20 i 49 anys; el 53,5% els dos havien nascut a Espanya; el 10,5% a Amèrica i en el 6,4% el denunciat va nàixer a Espanya i la víctima en el continent americà.

INFRACCIONS PENALS I MESURES CAUTELARS

L’INE indica que en 2021 van ser 36.362 les infraccions penals imputades als denunciats d’assumptes de violència de gènere, un 5,8% més i les més freqüents van ser les lesions (49,1%), tortures i altres delictes contra la integritat moral (21,2%) i amenaces (15,5%).

Es van dictar 93.028 mesures cautelars, un 2,3% més (el 73,9% van ser de caràcter penal i el 26,1%, civil) i les majoritàries van ser: la prohibició d’aproximar-se (37%), de comunicar-se (36,4%) i la llibertat provisional (13,4%).

Entre les mesures cautelars civils la determinació del règim de prestació d’aliments (27% ) va ser la més habitual, seguida de la determinació del règim de custòdia (26,3%) i del règim de visites (19,2%).

Va haver-hi 33.068 condemnats, un 30% més que en 2020 i 4.263 absolucions (un 22,2% més).

VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

Va haver-hi 8.240 víctimes de violència domèstica amb ordre de protecció o mesures cautelars, la qual cosa suposa una reducció del 0,5% respecte a 2020: el 61,4% era dones, i el 38,6%, homes.

Un total de 5.288 persones van ser denunciades, un 5,2% menys que l’any anterior: el 72,5% era home i el 27,5%, dona.

334 van figurar com denunciades i víctimes alhora.

Quant a la mena de relació en el 33,6% dels casos les víctimes va ser el pare o la mare, en el 34,8%, els fills, i en el 8,7%, els germans.

Aquest tipus de violència va afectar de forma més uniforme, assenyala l’INE, a totes les edats, i de nou destaca la incidència en el grup de menys de 18 anys, amb quasi una de cada tres víctimes (31,6% del total).

L’edat mitjana de les víctimes va ser de 38,8 anys.

En termes relatius, la taxa de víctimes femenines va ser de 0,21 per cada 1.000 dones i la masculina de 0,14 per cada 1.000 homes.

Les taxes de víctimes més freqüents es van donar entre els menors de 18 anys, tant en les dones (0,38) com en els homes (0,26)

El nombre d’homes denunciats es va reduir un 4,8% respecte a l’any anterior i el de dones denunciades va baixar un 6,2%.

El 53% de les persones denunciades tenia entre 30 i 49 anys; l’edat mitjana va ser de 37,6 anys.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia