Els centres de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública atenen cada dia unes 170 consultes per Fibromiàlgia o Fatiga crònica, d’acord amb les dades de l’any passat. La mitjana diària per províncies és: 24 consultes a Castelló, 86 a València i 60 a Alacant. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar el 12 de maig el Dia Internacional d’aquestes dues afeccions, que són cròniques i d’etiologia desconeguda.

La Fibromiàlgia es caracteritza pel dolor múscul-esquelètic generalitzat, mentre que la síndrome de la Fatiga Crònica es manifesta en forma d’esgotament intens de caràcter permanent que limita la capacitat funcional. En els dos casos són patologies de causa desconeguda, el diagnòstic és clínic, i les proves que es realitzen s’encaminen, més que a constatar l’afecció, a descartar altres possibles patologies associades.

En la Comunitat Valenciana, les persones amb diagnòstic actiu de Fibromiàlgia eren unes 42.561 l’any passat, en la seua majoria dones (94,3%). En el mateix període, es comptabilitzaven 2.770 pacients amb diagnòstic actiu de síndrome de Fatiga Crònica: 2.323 dones i 447 homes.

Es tracta de processos que poden minvar de manera important el benestar de les persones afectades, i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública advoca per una atenció integral i un seguiment continuat.

L’assistència pivota entorn dels equips d’atenció primària, encara que en funció de les necessitats que poden sorgir, les manifestacions clíniques, la resposta al tractament o les patologies concomitants, es pot arribar a requerir la intervenció d’altres especialitats. En qualsevol cas, l’assistència es basa en l’evidència científica i en la coordinació entre els i les professionals implicats, així com en la participació i adaptació del pacient.

Els objectius fonamentals de l’atenció sanitària són alleujar els símptomes, fonamentalment el dolor, i mantindre la capacitat funcional en els àmbits personal, familiar i professional, procurant que la qualitat de vida millore, es mantinga o es deteriore el menys possible, de forma integrada amb l’abordatge de la resta de problemes de salut de la persona.

Això és així perquè, en l’actualitat, no hi ha cap fàrmac per al tractament específic d’aquests processos, per la qual cosa es recomana combinar el tractament farmacològic simptomàtic amb la informació i educació per a l’autocura i la presa de decisions conjunta entre les persones afectades i els equips que les atenen, així com amb l’exercici físic gradual i la teràpia cognitiu conductual.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a més de parar atenció sanitària a les persones afectades, recolza les iniciatives i accions de sensibilització encaminades a visibilitzar aquestes patologies. En aquesta línia, l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut va impartir en 2020 i 2021 un curs que va comptar amb la participació de 277 professionals sanitaris. Actualment, està en marxa una nova edició amb quasi un centenar d’inscripcions.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia