Cada 15 de maig, se celebra el Dia Internacional de les Famílies. La finalitat d’aquesta celebració és  conscienciar a la població sobre el paper que té la família en l’educació i la formació dels fills des de la primera infància, així com fomentar els llaços familiars i la unió familiar.

L’origen d’aquesta important data s’estableix a partir dels anys huitanta. No obstant això, l’any 1994 la Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia oficial, tenint en compte que la família és el nucli central de qualsevol societat.

Des d’eixe moment, el Dia Internacional de les Famílies representa una data emblemàtica per a ressaltar el valor de la família a nivell mundial. D’ella, s’entén que depén que els éssers humans aconseguisquen integrar-se de manera sana i completa en el seu entorn i d’aquesta manera aconseguir nivells de convivència, on es respecten les regles i normes que regeixen a la societat.

Es considera que la família exerceix un paper molt important en qualsevol societat del món, des del punt de vista social, demogràfic i econòmic.

La formació del nucli familiar permet l’existència d’una unitat de consum, la transmissió de valors que passen d’una generació a una altra, així com l’establiment de llaços els afectius entre els diferents membres que la conformen.

No obstant això, hui dia es manegen altres models de família, a causa dels canvis socials i econòmics. Actualment, la societat ha hagut d’adaptar-se als nous rols que tant dones i homes han vingut exercit, conformant estructures familiars poc tradicionals o convencionals.

Per a l’any 2022 Nacions Unides ha proposat el lema: Famílies i urbanització, amb l’objectiu d’analitzar el seu impacte en la vida familiar i recomanar polítiques orientades a les famílies per a aprofitar els aspectes positius i contrarestar els seus aspectes negatius.

El procés d’urbanització és una de les tendències més importants que configuren la nostra realitat i la vida i el benestar de les famílies a tot el món. La urbanització sostenible està relacionada amb la consecució de diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i metes, com el ODS 1 (Erradicació de la pobresa), el ODS 3 (Bona salut i benestar); ODS 11 1. 2 (Fer que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles), ODS 10 (Reduir la desigualtat dins i entre els països). Tots els ODS i metes anteriors depenen de com es gestione la urbanització per a beneficiar a les famílies i millorar el benestar de totes les generacions que viuen a les ciutats.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia