Tots els municipis amb plans i ordenances locals de cremes presentats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei estatal de residus i sòls contaminats per a una economia circular, poden mantindre l’ús del foc per a l’eliminació de les restes agrícoles.

El departament autonòmic, que presideix la consellera Mireia Mollà, ha emés una nota que aclareix el que es disposa en la disposició transitòria quarta de la llei, que reconeix la potestat d’establir un període transitori de tres anys a aquells Ajuntaments que hagueren planificat en el seu terme municipal l’ús del foc, a través d’autoritzacions ja existents o sol·licituds presentades prèviament a l’entrada en vigor de la norma estatal el passat 10 d’abril.

La consellera Mireia Mollà ha indicat que la interpretació aclaridora “buida els dubtes dels agricultors respecte a les cremes agrícoles provocades per la nova llei estatal, que atorga als Ajuntaments un període transitori de tres anys per a adaptar-se a la nova legislació del Govern”.

En la Comunitat Valenciana hi ha 392 municipis amb Plans Locals de Cremes i altres 33 que van presentar la documentació abans de l’entrada en vigor de la llei (el 78,5% del total) als quals s’afigen aquells que han arbitrat ordenances locals.

La Conselleria recorda que els Plans Locals de Cremes contemplen les singularitats de cada territori i incorporen els coneixements dels sectors implicats, amb la finalitat d’assegurar al màxim la conservació de les muntanyes enfront del risc d’incendi forestal.

La interpretació assenyala, així mateix, que es poden realitzar les cremes agrícoles o forestals autoritzades amb data anterior al 10 d’abril, amb els límits i condicions establits en la normativa de prevenció d’incendis forestals.

Agricultura reforçarà, a més, les ajudes destinades als municipis -el termini dels quals està obert fins al 19 de maig- per a la promoció de sistemes alternatius a la crema agrícola com a mètode d’eliminació d’aquestes restes.

El departament de Mireia Mollà autoritzarà les cremes agrícoles individuals per a evitar la propagació de plagues i incendis, que també serà aplicable en aquells municipis sense pla local de cremes. La mesura afavorirà el sistema per a procedir a cremes individuals mitjançant una declaració responsable del titular que s’entregarà a l’Ajuntament.

Mollà ha subratllat la “necessitat de dotar de seguretat al sector agrari mitjançant una transició progressiva i acompanyada que facilite l’adaptació a un model d’Economia Circular i gestió sostenible dels residus”.

Cal dir que aquesta informació va ser publicada després de que la Unió de Llauradors exigira aquest passat dijous que es donara una solució immediata a la “confusió” existent sobre les cremes agrícoles, i va alertar que instaria la desobediència si finalment es prohibeixen, perquè només queda el que resta de mes per a desfer-se de les restes de poda en les explotacions agràries.

L’organització professional agrària va reclamar a més a la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, que destituïra l’o els responsables del seu departament que no van al·legar contra la nova llei estatal de residus, que “deixa en l’aire” la possibilitat de cremar, perquè en un article les prohibeix i en un altre les permet.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia