Bétera va celebrar ahir dimecres, 25 de maig, un Ple Extraordinari per a tractar el desistiment del procediment de contractació seguit en l’expedient ca 20/2021, corresponent al servei de recollida i transport de manera separada de les fraccions de residus domèstics (RSD) i neteja de vies i espais públics (LVP) del municipi de Bétera.

Cal indicar que, fa dues setmanes, el consistori va anunciar als seus canals de comunicació oficials que la licitació per a l’adjudicació del servei de recollida de residus i neteja viària en el municipi de Bétera, amb un pressupost de 22.506.154,40 euros, s’havia desestimat “després que la mesa de contractació convocada el passat 3 de maig acordara el desistiment del procediment de contractació atés que els informes dels tècnics municipals no són coincidents”.

Aquest únic punt dut a ple aquest dimecres es va aprovar per majoria amb els vots a favor dels partits que formen l’equip de govern (PP, Mas Camarena-Torre en Conill i Ciutadans) i de Vox i les abstencions de Compromís, del PSPV-PSOE i de la regidora no adscrita  José Yago.

Diferents regidors de la corporació municipal van intervindre en la sessió, abans de la votació del punt per a exposar la postura del seu partit.

Intervenció de Joano Baudés com a regidor de Compromís

“Hui estem ací per a desistir del procediment de contractació del fem i de la neteja de Bétera, un desistiment que es planteja després d’un informe per part de l’interventor municipal a la mesa de contractació de més que recomanable lectura. En ell es debatien les ofertes presentades al sobre dos, ofertes dependents d’un judici de valor, que ja havien estat informades per part de l’enginyer municipal i que definien en part quines empreses podien ser les adjudicatàries en el servei de fem i neteja d’este Ajuntament per als propers 8 anys. No s’atorgaven fins a un màxim de 48 punts als licitadors. Sobre este informe se’ns transmet que a la documentació administrativa de l’expedient, presentada a la plataforma de contractes de l’estat als licitadors, no trobaríem els requisits bàsics que marca la llei i que, per tant, esta documentació no compliria principis com el de transparència, igualtat de tracte o defensa de la competència”. Així començava la seua intervenció en el ple el regidor municipal de Compromís Joano Baudés.

“A més, que si la mesa prosseguira en la contractació, la classificació de les ofertes segons indica l’informe d’intervenció tindria un grau d’arbitrarietat molt alt per la falta de concreció exigible als plecs. I a més, que si s’avançara en la tramitació i s’obrira el sobre tres (el de l’oferta econòmica), s’hauria d’interessar a altres òrgans externs: l’òrgan de defensa de la competència, l’Agència Valenciana Antifrau i la Fiscalia Anticorrupció”, va prosseguir Baudés.

“Fa escassament cinc mesos, en desembre de 2021, vingué a ple l’aprovació d’estos plecs que havien de definir la contractació del principal servei d’este Ajuntament. En aquell ple de desembre, li comentàvem a l’equip de govern que hi havia un deute al poble de Bétera i no ho déiem per dir. Miren, este Ajuntament té un deute enorme en tots i cadascun dels habitants de Bétera, habitants que han hagut de patir un poble molt brut per un servei de mínims contractat pel Partit Popular i Mas Camarena, ara fa 8 anys. Servei que no és cert, és un problema endèmic de Bétera, com han manifestat de manera més que intencionada en el Web municipal, intentant quedar davant veïnes i veïns com a que vostés van a resoldre definitivament una situació que sempre s’ha donat a Bétera. Este problema de la neteja del poble no ve de tan lluny. Ve d’un contracte molt mermat de neteja de l’any 2014. De fa exactament com déiem de 8 anys, ni més ni menys, com a conseqüència d’un pla d’ajust de 2012 que els obligà a abaratir este servei i altres per poder mantindre uns serveis bàsics municipals”, va continuar l’edil de Compromís.

“Bé, ara que per fi ja acabava este contracte, i que era el moment de rescabalar-nos a tants anys, amb un deute i amb un servei deficitari miren on estem. Des de Compromís, volem i a més exigim un bon servei de neteja i de fem. Servei que, a més, contemple la nova Llei de Residus i la imposició del cinqué contenidor. Que es lleve d’una vegada per totes la recollida d’envasos lleugers i cartó del Consorci, un servei també deficitari que ha estat una altra xacra i ens ha deixat escenes tercermundistes a Bétera en estos darrers 8 anys: escenes de contenidors desbordats que, de vegades, es convertien en autèntics abocadors i que, el més important, ha impossibilitat que molta gent de Bétera haja pogut reciclar en condicions. Miren on estem, encara a mig camí de trobar una solució a esta llosa que portem des de fa huit llargs anys”, va exposar Joano.

“Encara així, i malgrat les enormes ganes que tenim des de Compromís de tindre un nou servei adequat per a la gent de Bétera, al ple de desembre no vam veure gens clar els plecs que vostés van presentar. No estàvem conformes en molts punts del projecte d’explotació, com la minva de contenidors de cartó en unes urbanitzacions sí i en altres no, en com s’havia plantejat el fet de fer el ‘porta a porta’ a Mas Camarena i que no s’obligara a la recollida ‘porta a porta’ als pocs més de 12 carrers del barri vell. Tampoc estàvem d’acord que s’atorgaren 48 punts al plec de judicis de valor subjectius o que este expedient no tornara a ple per a la seua aprovació definitiva i només l’hi hagueren d’aprovar vostés per junta de govern. A aquest vot en contra, s’ha hagut d’escoltar més d’una crítica a Xarxes Socials, però ho teníem clar aleshores i, per descomptat, vist on estem ens reiterem que era el millor que podíem haver fet”, va afegir el regidor.

“En la comissió informativa del passat divendres, l’interventor apuntava com un dels motius a tindre en compte per a tirar enrere aquest plec que, fins i tot, la redacció es va adjudicar a una persona que era arquitecte i que deia que en el seu equip portava un enginyer, concloguent la seua intervenció indicant: ‘veo aspectos nada claros como interventor del Ayuntamiento‘. Aquest fet ens va portar a passar pel departament de Serveis Jurídics, per a veure este expedient de contractació per a redactar els plecs. La veritat que ens ha sorprés i no per a bé. Pel que hem pogut esbrinar, a octubre de 2020, comencen a buscar empreses per a redactar nous plecs de fem. A priori, amb temps suficient al davant per poder interrompre el contracte i no prorrogar-lo més enllà d’abril de 2022, que era quan finalitzava”, va explicar Baudés.

“Efectivament, en octubre de 2020, veiem que es presenten dos pressupostos de dues empreses d’enginyeria. Però, i fet estrany, no és fins a gener de 2021 (tres mesos després) quan es presenta un tercer pressupost. Este tercer pressupost el presenta un arquitecte, no un enginyer. Fet que, efectivament resultat almenys ‘raruno‘ perquè un arquitecte no tindria a priori les capacitats tècniques per a redactar aquest plec. L’arquitecte és el senyor Pablo Murria Raya que, pel que observem, indica als pressupostos que en el seu equip, encara que semblen dos professionals amb empreses totalment diferenciades, comptaria amb un enginyer: el senyor Jesús Urquiza. És este tercer pressupost, cert que el més barat, el que definitivament tira endavant. Personalment, puc donar fe que este arquitecte no sembla en cap moment que intervinguera en la redacció dels plecs. Crec que fou en una reunió a finals de febrer i si no, segur, en una reunió a finals d’abril de 2021 on per motiu de la redacció del Pla de Residus Local hem presenten al tal senyor Urquiza com a l’enginyer que estava redactant els plecs. Fet al qual particularment no li doní gens d’importància en aquell moment. Per contra, en estos moments sí que li la donem. Perquè és en este plenari on vostés ens demanen que es posicionem al seu costat i tirem enrere estos plecs perquè segons ens trasllada intervenció no compleixen uns requisits bàsics”, va continuar manifestant Joano Baudés.

“I qui és este senyor Urquiza? Doncs tal com hem vist en premsa i en la sentència condemnatòria, el senyor Urquiza és un enginyer commdemnat en el cas Blasco com a tècnic d’Inversiones y Estudios Caaz Expande. Segons hem pogut llegir, se li condemna per blanquejar informes perquè les ONG’s de la trama del senyor Blasco s’emportaren més puntuació i així poder embutxacar-se alguns milions d’euros que, recordem posteriorment, no anaven destinats ni a cooperació ni ajudes al desenvolupament. Es gastaven en inversions d’una trama corrupta”, va comentar Baudés.

“I nosaltres ens preguntem… Precisament per a realitzar els plecs del contracte més important de l’Ajuntament, havien de contractar a este tècnic? Era necessari? Recordem que en un contracte menor, és l’Ajuntament qui demana els pressupostos a tres empreses o tècnics. Tornem a insistir, des de Compromís ens agradaria saber de la mà de qui ve este tècnic i per què no se li fa una contractació directa a ell com enginyer, sinó que ens factura un tercer que aparentment, almenys això a mi se’m diu, no intervé i que a més és arquitecte. Ens queda el dubte de si això que es diu a la condemna de juliol de 2019 que este senyor tindria una inhabilitació absoluta de 27 mesos i que, per tant, en gener de 2021 encara no podria contractar per cap administració pública. Ens queda un dubte. I és només quan ja s’ha complit els 27 mesos d’inhabilitació, en octubre de 2021, quan ja podria signar estos plecs. En tot cas, tant Compromís com qualsevol dels que estàvem en eixa reunió, que és en abril de 2021, podem donar fe que este senyor ha estat el redactor dels plecs molt abans de signar-los i que, per tant, si realment estava inhabilitat estos plecs no haurien de ser acceptats com a vàlids i s’hauria d’informar a l’Agència Valenciana Antifrau. Done fe que en eixa reunió es va informar que eixos plecs els tenia molt avançats”, va detallar l’edil.

“En qualsevol cas, per a nosaltres, que es contracte un enginyer amb aquest historial, historial que vostés coneixien perfectament, espere que ho entenguen (estiguera o no inhabilitat) ens genera molta desconfiança. Deixar en mans d’esta persona informació tan sensible com els plecs d’este contracte multimilionari no ens sembla una bona decisió. Que siga ell qui redacte, tampoc. Això no significa que no creguem en la reintegració i en el perdó social de tota aquella gent que ha estat alguna vegada condemnada. Tots tenim dret a equivocar-nos i a rectificar. Però no veig este contracte com per a oferir-lo a ningú a menys que no tingues una plena confiança”, va indicar.

“Finalment, on hem arribat és que ens trobem en un moment de la contractació on, per un costat s’han redactat uns plecs i s’ha bolcat una documentació a la plataforma que per a l’interventor municipal són totalment insuficients per a garantir una objectivitat al no marcar uns requisits bàsics. Incomprensiblement, en l’informe d’explotació on es detallaven estos aspectes més bàsics i que haguera evitat molt probablement un informe tan colpidor de l’interventor, tampoc es bolcà a la plataforma. Fet que sabem que és perfectament legal, no bolcar-lo a la plataforma, però tampoc entenem perquè no es fa, quin problema hi hauria. Sense este informe d’explotació, efectivament, com bé diu l’interventor no es plasmen a cap lloc els mínims recursos de personal tècnic o materials que exigeix l’Ajuntament en este plec. Efectivament, hem entrat en altres plecs d’Ajuntaments semblants i en tots els que hem vist es plasmen els requisits mínims i bàsics que han de complir els licitadors als seus projectes. A l’interventor, a qui volem agrair els seus informes i la seua aclaridora intervenció en la comissió informativa, dir-li que ens preocupen molt algunes afirmacions del divendres. Fonamentalment, que afirme que a l’escrit d’al·legacions que ha presentat l’empresa amb la màxima puntuació en el sobre 2 li sonen prou terminis, entenem que dels comentats en la mesa de contractació i que probablement o previsiblement hi ha hagut filtracions. En eixe sentit, des de Compromís li demanaríem que complisca en el que marca l’article 11 de la llei 11/2016 de la Generalitat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau”, va seguir el regidor.

“D’un altre costat, tenim un altre informe totalment contradictori al de l’interventor que redacta el secretari de l’Ajuntament i amb el que entenc coincideix l’enginyer municipal el qual diu que no veu cap mancança d’objectivitat als plecs al qual es refereix l’interventor. I ens informa: ‘los requerimientos mínimos son los marcados por este pliego técnicoEs decirlos serviciossu ámbito funcional y geográfico y las frecuencias mínimas que se establecen en el pliego para cada tipo de servicio u objeto de licitación y que no está referido a ningún número concreto de maquinaria o personal, ya que estas precisiones las deja al pliego abiertas a ofertas que presente cada licitador y a cómo organice el serviciopero exigiendo que los medios materiales ofertados por el licitador han de ser suficientes en número para desempeñar correctamente las funciones y frecuencias establecidas en el pliego y las de su oferta‘. En este sentit, el que més ens preocupa és que ja s’ha presentat un escrit d’al·legacions per part de l’empresa que ha quedat en primer lloc al sobre dos. I tenim clar que aquesta empresa presentarà un recurs especial davant un Tribunal Administratiu de Contractes i, si és necessari, anirà a la via judicial. El que no tenim tan clar és quina serà a resolució, com tenim tampoc gens clar la repercussió que provinga del que puga dictaminar un Tribunal contra l’Ajuntament de Bétera si finalment desestimaren els recursos. Què passaria si tirem enrere esta licitació i, d’ací a uns mesos, ix guanyadora una altra empresa que adquireix el material i maquinària necessària i el Tribunal al mateix temps dictamina a favor de l’empresa amb la màxima puntuació actual en el sobre dos? Com es resoldria aquest fet? Poden paralitzar els òrgans superiors una nova licitació fins que es resolga els recursos al Tribunal Administratiu de Contractes? Quant de temps podem tindre-ho paralitzar i no avançar amb el fem i la neteja d’este poble? Des de Compromís, de veres, no sabem què fer. Este mateix matí encara estàvem discutint quina havia de ser la nostra posició. A alguns els naix votar en contra i que este expedient continue el seu tràmit amb consulta a l’òrgan de defensa de la competència, a l’Agència Valenciana Antifrau i a la Fiscalia Anticorrupció. D’un altre costat, la postura de la intervenció quant a insuficiència de crèdits al plec i les sospites que hi ha filtracions a molts ens determina votar a favor”, va declarar.

“Després de diverses discussions, seguim sense tindre gens clar quines seran les repercussions econòmiques i en el servei, de les decisions que en el Plenari de hui es prendran. També seguim sense tindre gens clar com afectaran al poble de Bétera estes decisions”, va concloure Joano Baudés.

Resposta del regidor Carlos Abad a la intervenció de Joano Baudés

Posteriorment a la contundent intervenció del regidor de Compromís, el regidor Carlos Abad va explicar que els motius que va comentar Joano Baudés per a argumentar que els serveis que tenim són molt deficitaris els comparteixen totalment i “inclús hi ha algun més”.

“Jo el que explicaré són els motius pels quals aquest equip de govern ha dut al ple el desistiment d’aquest contracte. Els motius no són més que dos. El primer d’ells és que el plec no recull les peticions expresses de la regidora delegada d’aquest assumpte, concretament la recollida de la poda ‘porta per porta’ i el número de ‘agranadores‘ que fan falta per a prestar el servei adequadament. Eixes condicions eren inexcusables perquè aquest tema continuara endavant. Quan fa ja temps la regidora va veure que açò no estava al plec i li ho va comentar a l’enginyer municipal el motiu de no estar, aquest li va dir que no hi havia cap problema perquè estos temes estaven inclosos en el projecte d’explotació. El que se li va oblidar dir a l’enginyer és que el projecte d’explotació no es va pujar a la plataforma. No és obligatori, cal dir-ho, però  és convenient perquè ahí està tot l’entramat de com es calculen els números i els costos del servei”, va continuar.

“El segon punt és que, des de que està aquest equip de govern funcionant fa tres anys, totes les licitacions que s’han fet han sigut aprovades per unanimitat dels membres de la mesa. Aquesta ha sigut la primera en la qual no hi ha hagut unanimitat. No només això, a més a més, hi ha hagut informes de secretari i interventor contradictoris. Amb la qual cosa, el més raonable era desistir el procediment i iniciar-lo una vegada més de nou. És per el que ha optat aquest equip de govern. Efectivament. Açò ens durà una parada possiblement uns cinc o sis mesos. Bé, crec que del mal és el menys. Si amb aquest temps aconseguim arribar a tindre un plec i un servei en condicions, crec que val la pena el que s’ha fet”, va afegir.

“No sé si caldrà corregir els plecs o caldrà fer-los de nou des del principi. Això els tècnics ho diran. Per descomptat, duran incloses les peticions de la regidora delegada i s’afegirà la documentació, ja que no és obligatòria, però es pot pujar i pujarem la documentació a la plataforma. Ho demanarem de manera expressa. I en virtut de les correccions que s’efectuen, entenc que els tècnics ja emetran un dictamen favorable i l’expedient podrà ser aprovat per unanimitat, com així s’ha fet fins a la data”, va concretar.

“Quant al cost econòmic que puga dur aquest retard, aquesta pregunta la vas fer ahir a la reunió i crec que a les informatives també. Per l’interventor es va contestar que el cost només seria el cost que acreditaren d’haver redactat els plecs. Entenc que és mínim, en comparació amb el prejudici que tindríem si continuarem endavant”, va concloure.

Intervenció de José Miguel Granell com a regidor del PSPV-PSOE

“Hui, 25 de maig de 2022, ve a ple… Per cert un ple extraordinari on lamentablement el públic no pot fer les seues preguntes… El desistiment del contracte seguit en l’expedient ca 20/2021. És a dir, el popularment conegut servei de recollida de fem i neteja viària de Bétera. Exactament, 5 mesos i 5 dies després de l’aprovació per l’equip de govern i Vox el 20 de desembre de 2021 de, entre altres, el punt 3: aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de preinscripcions tècniques de les obres redactat per l’enginyer industrial Jesús Urquiza i visat per l’enginyer municipal”, així va començar la seua intervenció el regidor del PSPV-PSOE, José Miguel Granell.

“Si recordem, l’equip municipal socialista votà abstenció per considerar que era necessària la licitació del servei, però no estàvem d’acord amb el contingut del plec per les raons que es van dir. Entre altres, era un contracte de 8 anys. Inclús jo, que vaig fer la intervenció eixe dia, vaig arribar a preguntar-li a la senyora regidora que, per exemple què passaria si en quatre anys es demostrava el plec insuficient per a les necessitats del municipi. Doncs bé, no han hagut de passar quatre anys, és que no s’ha arribat ni a finalitzar el procés de licitació”, va prosseguir Granell.

“Què és el que sabem. Doncs, segons sembla, en octubre de 2020 es reben els dos primers pressupostos per al contracte menor de redacció dels plecs, del contracte CM-21. Tres mesos després, en gener, es rep un tercer pressupost que és a qui se li assigna la redacció del plec, mitjançant decret d’alcaldia 264/2021 per un import de 16.772 euros i 20 cèntims. El 12 de febrer de 2022, a Pablo Murria, arquitecte. Qui té en el seu equip a Jesús Urquiza, el currículum del qual és de sobra conegut per tots. I en desembre de 2021, 10 mesos després, vingué a ple l’aprovació de la contractació d’un servei d’uns 25 milions d’euros. Volem remarcar que, durant aquest període de temps, en cap moment l’equip de govern va convidar al grup municipal socialista a cap reunió”, va afegir el regidor socialista.

Sembla ser que el procés va seguir el seu curs. Van arribar les ofertes i, en la primera mesa de contractació es va reunir l’1 de març d’este mateix any. El 5 d’abril, l’enginyer municipal emet el seu informe de valoració de criteris, el qual depén d’un judici de valor. En ell, una de les empreses licitadores obté la màxima valoració possible. La segona mesa es reuneix el 12 d’abril, però el 23 d’abril l’interventor com a membre de la mesa de contractació presenta un informe en el qual, sembla ser, proposa no seguir amb le procediment de contractació i desistir del procediment d’adjudicació perquè considera que el plec no respecta els principis de transparència, proporcionalitat, igualtat de tracte i defensa de la competència. Considera que atorga a la mesa de contractació una llibertat de decisió quasi il·limitada i la classificació de les ofertes patiria d’un grau d’arbitrarietat massa alt i, perquè de seguir la tramitació de la contractació, procediria a interessar a altres òrgans externs a l’entitat local que ja s’han nomenat. A tot açò, ens remetem al seu informe”, va aclarir l’edil.

“El 29 d’abril, el secretari també com a membre de la mesa de contractació presenta un informe en el qual mostra el seu total desacord amb l’anterior informe. També ens remetem al seu informe. La mesa de contractació es torna a reunir el quatre de maig. Amb el vot de qualitat de la presidenta de la taula, la senyora alcaldessa, ja que hi ha un empat, s’acorda proposar a l’òrgan de contractació que acorde el desistiment del procediment de contractació sense perjudici del fet que, a més, puga, acordar l’inici d’un nou procediment de licitació. El 17 de maig, el tècnic de contractació emet un informe jurídic amb el qual informa i, sembla ser, que per a desistir d’un procediment d’adjudicació es requereix: per una banda que no s’haja formalitzat el contracte, cosa de la qual no hi ha dubte, i d’altra banda un contracte que hi haja una infracció no esmenable de les normes de preparació de contracte de les reguladores del procediment d’adjudicació. Açò, ja no està tan clar. Per tant, el tècnic de contractació, amb el màxim respecte, no comparteix el criteri de l’interventor. Sobre aquesta informació també ens remetem al seu informe”, va detallar.

“Ahir, se’ns va convocar a les 14.00 hores a tota la corporació a una reunió amb els tècnics i membres de la mesa de contractació, on es van explicar les seues postures. Es van ratificar els seus informes i vam observar grans discrepàncies i contradiccions. I què passa? Doncs que ens trobem que els veïns i veïnes de Bétera hem perdut, com a mínim, 18 mesos valuosíssims. Més les possibles reclamacions econòmiques que pogueren arribar, així com possibles accions judicials. Per descomptat, el plec es pot millorar, clar. Però recordem que el plec que hi ha és el que aquest equip de govern ha volgut i ha votat, ni més ni menys. Podríem afirmar perfectament que les i els regidors que ho duen a ple no es lligen l’expedient. Nosaltres sí que ho fem, tot i que a voltes s’ha posat en dubte en alguna ocasió. Pel que ha dit Carles, la regidora no ha vist reflectits en el plec els seus requisits, si no ho he entés jo mal. Estos plecs van vindre a ple. Açò és el que significa eixa frase tan repetida… ‘Treballem de valent’. I tant que de valent”, va expressar Granell.

Per a finalitzar la seua intervenció, l’edil socialista va indicar que “ens trobem en una situació molt complicada, per utilitzar eixe adjectiu i no altres, on els informes del secretari i del tècnic de contractació són contradictoris a l’informe de l’interventor. La qüestió objecte hui de ple, s’haurà de plantejar, si no s’ha fet jan i diluir davant els òrgans administratius i/o judicials. I són vostés els que tenen la responsabilitat. No defugen les seues responsabilitats equip de govern, no defuja les seues responsabilitats màxima autoritat, senyora alcaldessa. No hi ha hagut transparència. Quan vostés han explicat els acords dels punts que es voten, ningú de l’equip de govern ha donat una explicació. Facen-ho com solen fer, com a vegades miren a la càmera… Dirigisquen-se als veïns i veïnes de Bétera. Donen una explicació argumentada, lògica, coherent i transparent”.

Resposta del regidor Carlos Abad a la intervenció de José Miguel Granell

“Bé, l’explicació lògica, coherent i transparent crec que l’acabe de donar fa uns minuts. No hi ha una altra. Com molt bé tu has dit, hi ha moltes contradiccions entre els dos informes dels tècnics o dels tres tècnics. Amb el qual, la lògica que impera és la de no seguir endavant. Enfront de les possibilitats que se’ns venia damunt, hem decidit parar, refer els plecs i tornar a començar. Crec que de totes les possibles decisions, era la més sensata. I quant a responsabilitats, sincerament, crec que polítiques no hi ha cap. Tot bé confeccionat pels tècnics i estem assessorats pels tècnics. Al final, si no es posen d’acord, nosaltres no seguim endavant. Tornem a començar una altra vegada”. Aquesta va ser la resposta del regidor Carlos Abad a la intervenció de José Miguel Granell.

Intervenció de Fidel Valcarce com a Portaveu de Vox.

“Lògicament, com el tema és el mateix, alguns conceptes dels quals s’ha dit es repetiran. Però volem deixar clara la nostra postura en este assumpte. Ja deien els romans que no només cal ser decents i honrats, sinó també semblar-ho. L’assumpte que hui ens du a este ple, des d’un inici, semblava un clar i hui, per descomptat, està ben térbol per ser suaus”, va començar la intervenció el portaveu de Vox, Fidel Valcarce.

“Partim de la base que per a elaborar el plec, amb el contracte més elevat d’aquest Ajuntament (22 milions i mig d’euros) es contracta, siga directa o indirectament no ens queda clar encara, a una persona imputada i condemnada per corrupció pel cas Blasco, com tots hauran vinculat a l’època més negra del PP. Tal vegada, aquest senyor siga capaç de fer el treball. No tenim arguments per a dubtar-ho. Tal vegada, el treball realitzat fóra de bona qualitat. No som tècnics per a jutjar-ho. Però quan tots els dubtes cobren vida, és quan el senyor interventor avalua el citat treball, estimant que la idoneïtat del plec i la baremació manquen de transparència, proporcionalitat i igualtat, entre cometes. El senyor secretari no comparteix l’opinió del senyor interventor i de nou pensem que nosaltres no tenim arguments tècnics ni per a jutjar el citat treball ni per a establir qui dels dos pot tindre raó. No obstant, sí que tenim completament clar que davant els dubtes, ja que hi ha un bon sac de dubtes i sospites, el nostre vot serà a favor d’iniciar el procediment”, va continuar.

“Aquesta decisió que siga presa hui ací en el Ple i l’acció resultant assumida per tots els grups municipals no resta gens de responsabilitat a l’alcaldia. És a esta, en última instància, a qui cal demanar explicacions i preguntar-li el cost que per a tots els veïns de Bétera tindrà aquesta decisió. Si açò succeeix, en el plec més important d’aquest Ajuntament el que hauria d’haver estat més vigilat o més ‘mimat’, molts dubtem de la capacitat de control i supervisió d’esta alcaldia. Però sospitem que iniciar el procediment puga dur molts problemes que facen perdurar en el temps l’absència d’una resolució que puga causar perjudicis econòmics i un llarg procés legal, el qual impedisca que Bétera puga disposar durant molt de temps d’un servei adequat. Les vísceres dels coloms que hem portat al temple per a anàlisi dels oracles ens vaticinen negres nuvolots en l’horitzó. Per aquest motiu, traslladem la responsabilitat dels fets a qui els va obrar”, va tancar la seua intervenció Valcarce.

Resposta del regidor Carlos Abad a la intervenció de Fidel Valcarce

Bé Fidel, quan a les possibles conseqüències econòmiques les he comentat ja. L’interventor ens va comentar que simplement podria ser el cost de fer els plecs. Quant al termini, estem parlant segurament d’uns 5 o 6 mesos. No puc ficar la mà en el foc que siga eixe termini, però bé, en la impugnació que va haver-hi en els plecs de manteniment de parcs i jardins va vindre a costar això. La resolució podem estar parlant del mateix termini. I insistisc, que encara que siga eixe temps, crec que és millor la decisió que es pren que no continuar endavant amb un plec que sabem anticipadament que no li anava a servir al poble. Crec que eixa seria la millor decisió”, va respondre-li el regidor Carlos Abad a Fidel Valcarce.

Intervenció de l’Alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío

“Com bé ha dit el senyor Granell, la decisió amb el vot de qualitat com Alcaldessa en la taula de contractació la vaig tindre jo per al desistiment d’esta contractació i en ares de transparència, legalitat i ser objectius demane a tots els membres de la corporació treballar en la modificació perquè redunde en el servei que es mereixen els nostres veïns i veïnes. Tornar al debat crec que, després de la comissió informativa i la reunió que tinguérem ahir, és una cosa que no ens beneficia. El que ens beneficia és treballar per traure com més aviat millor el tema de la contractació del plec de residus i de neteja viària que ens mereixen els nostres veïns i veïnes del poble. Així que, tendisc la mà a tots els membres de la corporació per a treballar en eixes modificacions que espere dur a terme prompte a un proper ple”. Així va tancar la ronda d’intervencions l’Alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, abans de passar a la votació.

A continuació, adjuntem un vídeo amb les diferents intervencions.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia