El Consell de Persones Consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana ha aprovat la creació de l’Observatori de Preus del Consum per a construir un sistema públic d’informació i seguiment dels preus dels productes, béns i serveis amb major impacte en el consum de la ciutadania.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat la necessitat de crear un observatori “que permeta identificar possibles augments injustificats de preus de venda al públic davant la tensió inflacionista en els preus que estem vivint, sense precedents en les últimes dècades, i que afecta el benestar de valencians i valencianes”

“Aquesta situació d’inflació ens obliga a seguir els preus i analitzar-los amb rigor, amb la finalitat de detectar a temps les incidències, garantir la informació i la transparència a la ciutadania, així com les bones pràctiques comercials”, ha explicat Climent.

La creació d’aquest Observatori de Preus forma part de les mesures del Pla Reactiva, presentat públicament el 7 d’abril de 2022, com a resposta valenciana a l’emergència energètica i als seus efectes sobre els sectors econòmics, les empreses, els autònoms i les famílies de la Comunitat Valenciana, i més concretament com un dels pilars en la lluita contra la inflació.

El nou Observatori de Preus es constitueix com un grup de treball dins del Consell de Persones Consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana, que és l’òrgan col·legiat de consulta i assessorament de la Generalitat en matèria de protecció i defensa de les persones consumidores i de participació i representació de les persones consumidores i usuàries a través de les seues organitzacions i associacions.

L’Observatori de Preus de Consum estarà compost per la persona titular de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, Rosana Seguí i dues persones representants de les federacions i associacions de persones consumidores, que siguen membres titulars del Ple del Consell de Persones Consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana.: Vicenta Alcácer de Tyrius Asociación de Amas de Casa y Consumidores TYRIUS i Vicente Inglada, de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana.

A més, formaran part del grup de treball, com a personal expert, les persones titulars de les direccions generals d’Economia Sostenible, d’Anàlisi i Polítiques Públiques, José Soler i de la direcció de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE), David González.

L’Observatori comptarà, per una banda, amb la informació relativa al seguiment de l’evolució dels preus dels principals productes de la cistella de la compra de les famílies; així com amb la informació estadística de variacions de preus elaborada tant per l’INE com per l’Institut Valencià d’Estadística (IVE).

Objectius del nou Observatori de preus

Els objectius generals de l’Observatori de preus de consum de la Comunitat Valenciana són disposar de les eines més adequades per a la informació i seguiment dels preus dels productes, béns i serveis amb major impacte en el consum de la ciutadania.

L’Observatori té caràcter consultiu, participatiu, d’assessorament, informació i estudi en matèria de preus, a fi de garantir la defensa de les persones consumidores i afavorirà la transparència i la racionalitat en el procés de formació dels preus. Totes elles raons d’interés general.

En aquest sentit, aquest observatori ha de permetre al Consell l’anàlisi i la difusió institucional de la informació relativa a l’evolució dels preus dels productes de consum. Aquesta informació que es posarà a la disposició del conjunt de la ciutadania, així com per al conjunt dels agents econòmics i socials que intervenen en el lliure mercat de productes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia