Hui dilluns, 06 de juny, tindrà lloc el Ple Ordinari del mes a Bétera. Com sempre, aquesta sessió tindrà lloc a les 18.00 hores en el Saló de Plens del Castell del municipi.

A continuació, adjuntem l’ordre del dia previst per a hui.

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau dels actes de les sessions número 5 i 6 de 2022 de dates 2 i 25 de maig de 2022, respectivament.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general. (ENTRADA 5867 a 7939 de 26 d’abril a 30 de maig) (EIXIDA 3545 a 4489 de 26 d’abril a 30 de maig).
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària (de la número 725 a la núm. 948, dictades de l’1 al 29 d’abril).
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de comptede les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària (número 16, 17, 18, 19 i 20, celebrades el 19 d’abril, el 26 d’abril, el 3 de maig, el 10 de maig i el 17 de maig de 2022, respectivament)
5. INTERVENCIÓ.- Dació de compte de la liquidació del pressupost  de l’exercici 2021.
6. INTERVENCIÓ.- Expedient de Modificació de *, número 08/2022 mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb càrrec al romanent de tresoreria
7. INTERVENCIÓ.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits INT-20220047 FPL 010/2022 REC_OBJECCIÓ.
8. INTERVENCIÓ.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits INT-20220048 FPL 011/2022 REC_ OMI_013.
9. URBANISME.- Declaració de la necessitat concreta d’ocupació dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres “remodelació rotonda en pk 11 + 700 de la cv336 de Riba-Roja de Túria a Bétera”.
10. PERSONAL.- Declaració de compatibilitat del lloc de treball d’Aurora Corral.
11. PROPOSICIONS.
– Proposta de la Corporació Municipal per a adherir-se i aprovar la moció presentada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a millorar la relació existent entre les Confederacions Hidrogràfiques i els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
12. PRECS I PREGUNTES.- Tant dels regidors de la corporació municipal com dels veïns i veïnes assistents al ple ordinari com a públic.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia