(EFE).- Un total de 1.485 professors i professores distribuïts en 55 tribunals vetlaran a partir de hui dimarts, 7 de juny, pel bon desenvolupament de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) i s’encarregaran de corregir els exàmens dels 22.511 estudiants que es presenten a la PAU en la convocatòria ordinària de 2022.

En concret, la Universitat de València constituirà 15 tribunals distribuïts entre tots els seus campus, 12 tribunals conformarà la Universitat Politècnica de València, 11 tribunals constituiran la Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández d’Elx als seus campus, i 6 tribunals la Universitat Jaume I de Castelló.

Dels 22.511 estudiants que es presenten a la PAU, un total de 20.989 procedeixen de cursar Batxillerat en qualsevol de les seues tres modalitats, mentre que la resta de l’alumnat accedeix a les PAU a través de cicles formatius.

Quant a la distribució de l’alumnat en funció del Batxillerat que han cursat, un total de 10.822 estudiants procedeixen del Batxillerat de Ciències, dels quals 5.683 són dones i 5.139 homes; 9.146 és la xifra que aconsegueixen els i les estudiants matriculats en el Batxillerat de Ciències i Tecnologies, 5.900 dones i 3.246 homes; i el Batxillerat menys nombrós és el d’Arts, que han cursat un total de 1.021 estudiants, dels quals 828 són dones i 193 són homes.

La consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, ha animat a tot l’estudiantat que es presenta a la PAU a afrontar els exàmens amb calma i concentració i ha volgut agrair el treball i l’esforç dels 1.485 professors i professores que participen en les proves: “Tots hem de col·laborar perquè aquests 22.511 estudiants puguen accedir a la millor educació superior i arribar a ser bons professionals”.

La consellera ha afegit que “aquests estudiants que hui s’esforcen per aconseguir accedir a la carrera que sempre han somiat són el motor que impulsarà la transformació de la nostra societat”.

A més, Josefina Bueno ha volgut ressaltar el fet que un 60% de l’estudiantat que accedeix a la PAU són dones, per la qual cosa “també serà una societat més igualitària, més inclusiva i on el talent femení compte tant com el masculí”.

A les 09.30 hores de hui comencen les proves de la convocatòria d’ordinària amb l’examen d’Història d’Espanya i finalitzaran dijous que ve 09 de juny amb la celebració a les 15.30 hores dels exàmens corresponents a les assignatures de Grec, Arts Escèniques II, Idioma Alemany, Idioma Francés i Idioma Italià.

Els únics motius pels quals un estudiant/a pot sol·licitar canvi de dia o hora d’algun dels seus exàmens són: per malaltia, sempre que implique una hospitalització o existisquen informes mèdics que ho aconsellen, per embaràs o recent naixement d’un fill/a si un informe el justifica, per proves esportives que tinga estudiants federats, d’elit o alt rendiment o per citació judicial que no puga cancel·lar-se.

En tal cas, la Comissió Gestora estudiarà la petició i en cas d’acceptar la petició, se li proposarà presentar-se a la PAU de la convocatòria extraordinària i que la seua qualificació siga considerada com si anara de convocatòria ordinària. En cas de no poder presentar-se a cap de les dues convocatòries de la PAU, l’estudiantat afectat ja no tindrà possibilitat de presentar-se a la PAU en aquest curs, ja que no hi haurà cap convocatòria especial per a aquest estudiantat.

Quant a la normativa a tindre en compte durant la realització de les proves, durant l’examen no es podran utilitzar dispositius electrònics com són telèfons mòbils, tablets, ordinadors, auriculars, rellotges amb possibilitat de guardar informació, ni cap altre dispositiu semblant.

Tampoc es podran utilitzar calculadores gràfiques, programables o que puguen realitzar càlcul simbòlic, emmagatzemar text o fórmules de memòria.

L’estudiantat no podrà utilitzar, excepte en les assignatures que explícitament ho permeten, retoladors de colors per a respondre els exàmens ni per a marcar algunes línies o paraules en la fulla de respostes. Les respostes als exàmens no es podran fer amb llapis i s’haurà d’escriure amb tinta de color blau o negre.

Les notes es publicaran a partir de les 13.00 hores del 17 de juny a través del portal de l’alumne/a: https://appweb.edu.gva.es/paseu/login.sec.

Desenvolupen un simulador que calcula a l’instant la nota de Selectivitat

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha desenvolupat un simulador perquè l’alumnat puga calcular de manera senzilla i ràpida la seua nota de Selectivitat.

Per a això, els estudiants hauran d’introduir les notes de Batxillerat i també les que traguen en les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) en la pàgina web https://universite.umh.es/notas-admision, segons ha informat aquest divendres la institució acadèmica en un comunicat.

El Servei d’Innovació i Planificació Tecnològica de la UMH ha sigut l’encarregat de desenvolupar aquest simulador amb la col·laboració del Servei de Gestió d’Estudis.

Així mateix, el Vicerectorat d’Estudiants ha enviat un correu a tot l’alumnat que s’examinaran la setmana vinent de les PAU en la UMH amb les instruccions per a la realització de les proves i la posada en marxa del simulador.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia