Aquest dilluns, 06 de juny, va tindre lloc a Bétera el ple ordinari del mes. Sobre les 18.04 hores donava principi la sessió, la qual va durar més de quatre hores.

La Corporació Municipal va portar a aquest ple 12 punts, més l’apartat de precs i preguntes dels diferents regidors i el torn també de precs i preguntes dels veïns/es assistents a la sessió com a públic.

En el punt 1, en l’àrea de Règim Jurídic, el ple va aprovar les actes de les sessions núm. 5 i 6 de 2022 de dates 2 i 25 de maig de 2022 respectivament.

Seguidament, dins d’aquesta mateixa àrea citada, es va donar compte de la correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general (ENTRADA 5867 a 7939 de 26 d’abril a 30 de maig) (EIXIDA 3545 a 4489 de 26 d’abril a 30 de maig).

El regidor municipal de Compromís, Joano Baudés, va voler fer diverses preguntes en aquest punt sobre diferents punts d’entrada i eixida. Així, entre altres, va fer referència a un registre d’eixida relacionat amb els “Bous al carrer” i la data en la qual finalment es realitzaran i la zona en la qual es duran a terme.

Al seu torn, també va preguntar sobre un registre d’entrada de la Comunitat de Propietaris del carrer San Isidro en el qual indiquen que en aquesta zona un grup de joves generen soroll i molèsties.

D’altra banda, també va parlar sobre un registre d’entrada d’una Penya de coets sobre la seua preocupació per la situació de les coves després de les pluges passades, ja que la seua cova es va inundar.  (Ampliarem aquest punt 2 en una altra publicació).

Després d’aquestes qüestions contestades per part dels regidors pertinents, es va passar a tractar el punt 3. Així, es va informar del control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària (de la núm. 725 a la núm. 948, dictades de l’1 al 29 d’abril).

En l’últim punt de Règim Jurídic es va donar compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària (núm. 16, 17, 18, 19 i 20, celebrades el 19 d’abril, el 26 d’abril, el 3 de maig, el 10 de maig i el 17 de maig de 2022 respectivament).

Abans de passar al punt 5, la Portaveu del PSPV-PSOE, Mª José Ballesteros, va formular també diferents qüestions.

Després dels aclariments a les seues qüestions, per part dels responsables municipals de les àrees corresponents, el regidor també socialista José Miguel Granell va realitzar una pregunta relacionada amb el parc de la Gerula.  (Ampliarem aquest punt 4 en una altra publicació).

Després de ser contestada la seua pregunta, en l’àrea d’intervenció es va donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021. En aquest sentit, abans de passar a tractar el punt 6, el regidor d’Hisenda, Manuel Pérez, va explicar aquesta liquidació. (Ampliarem aquest punt 5 en una altra publicació).

També, dins de l’àrea d’intervenció es va informar en el ple de l’Expedient de Modificació de Crèdits, número 08/2022 mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb càrrec al romanent de tresoreria.

El responsable d’Hisenda, Manuel Pérez, també va explicar aquesta modificació de crèdits. El regidor municipal de Compromís Enric Álvarez i Mª José Ballesteros, Portaveu del Pspv-Psoe van intervindre en aquest punt per a manifestar la seua postura respecte a aquest assumpte. Després de creuar diferents impressions entre Pérez, Álvarez i Ballesteros, es va procedir a la votació del punt.

Aquest tema va tirar avant amb els vots a favor de l’equip de govern (PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans) i Vox i els vots en contra de Compromís i les abstencions del PSPV-PSOE i la regidora no adscrita. (Ampliarem aquest punt 6 en una altra publicació).

Després de les diferents intervencions i la votació d’aquest punt 6, es va passar a l’aprovació, també en intervenció, del reconeixement extrajudicial de crèdits INT-20220047 FPL 010/2022 REC_OBJECCIÓ. El ple va donar llum verda a aquest punt amb els vots a favor de l’equip de govern (PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans) i les abstencions de Compromís, PSPV-PSOE, VOX i la regidora no adscrita. No va haver-hi cap vot en contra. (Ampliarem aquest punt 7 en una altra publicació).

Seguidament, es  va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits INT-20220048 FPL 011/2022 REC_ OMI_013 amb els vots a favor de l’equip de govern (PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans) i les abstencions de Compromís, PSPV-PSOE, VOX i la regidora no adscrita. No va haver-hi cap vot en contra.

Ja en matèria d’Urbanisme, es va tractar la declaració de la necessitat concreta d’ocupació dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres  de “remodelació de la rotonda en pk 11 + 700 de la cv336 de Riba-roja de Túria a Bétera”.

La regidor d’Urbanisme Eva Martínez va explicar aquest assumpte de manera detallada. Per part seua, el regidor de Compromís, Joano Baudés, va donar l’enhorabona per poder fer realitat aquest projecte.

Aquesta declaració es va aprovar per unanimitat per part de totes les forces polítiques representades en la corporació municipal. (Ampliarem aquest punt  9 en una altra publicació).

Després de la votació, en matèria de personal es va tractar la declaració de compatibilitat del lloc de treball d’Aurora Corral. Primer que res, es va votar la inclusió d’aquest punt en el ple. Aquesta inclusió va ser aprovada per unanimitat.

Aquesta declaració es va aprovar per unanimitat per part de totes les forces polítiques representades en la corporació municipal. (Ampliarem aquest punt  10 en una altra publicació).

Seguidament, en el punt 11, es va tractar la  proposta de la Corporació Municipal per a adherir-se i aprovar la moció presentada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a millorar la relació existent entre les Confederacions Hidrogràfiques i els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Aquesta proposició es va aprovar per unanimitat per part de totes les forces polítiques representades en la corporació municipal. (Ampliarem aquest punt  11 en una altra publicació).

Seguidament, es va tractar la inclusió d’un punt 12 no plasmat en l’ordre del dia. Abans de tractar aquesta proposició també es va votar la urgència d’aquesta, com se sol fer habitualment en les proposicions, sent aprovada per unanimitat. També en matèria de personal es va tractar la declaració de compatibilitat del lloc de treball de Verónica Quintana. Aquesta declaració es va aprovar per unanimitat per part de totes les forces polítiques representades en la corporació municipal. (Ampliarem aquest punt 12 en una altra publicació).

Finalment, va arribar el torn de precs i preguntes dels regidors.

En aquest torn van intervindre els regidors de Compromís Cristina Alemany, Raquel Puig, José Rodado, Daría Terrádez i Joano Baudés. D’altra banda, també va intervindre en aquest punt la Portaveu del PSPV-PSOE, Mª José Ballesteros i el regidor socialista José Miguel Granell. Per a finalitzar la ronda de precs i preguntes dels regidors, va intervindre el Portaveu de Vox, Fidel Valcarce. (Parlarem d’aquest punt de precs i preguntes en una altra publicació).

Després de les diferents intervencions dels edils de la corporació municipal, va arribar l’últim tram del ple amb els precs i preguntes dels veïns i veïnes assistents al ple com a públic, intervenint 8 veïns/es. (Parlarem de les preguntes veïnals en una altra publicació detallada).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia