La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (consultar ací) la convocatòria d’ajudes del Bo Infantil per al pròxim curs 2022-2023 destinada a les famílies que escolaritzen els fills i filles de 0 a 3 anys en escoletes privades i en els trams 0-1 i 1-2 de les escoletes municipals.

El departament de la consellera Raquel Tamarit invertirà 77,5 milions d’euros en ajudes econòmiques per al Bo Infantil durant el pròxim curs 2022-2023, 16,5 milions d’euros més que en el curs actual. Amb aquest augment del 27 % de la inversió, segons destaca Tamarit, “garantim la gratuïtat de l’ensenyament en el tram de 2 a 3 anys per a totes les famílies, independentment del fet que trien pels seus fills i filles una escoleta privada, una escoleta municipal o un col·legi públic, al mateix temps que mantenim el mateix nivell d’ajudes per a l’alumnat de 0 a 2 anys”.

La consellera subratlla que “amb aquesta aposta per la gratuïtat en el primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys), a més de fer realitat un dels objectius de Govern del Botànic, avancem no sols en la conciliació de la vida laboral i familiar, sinó també en justícia social gràcies al caràcter compensador que l’escola exerceix en edats primerenques, especialment en el cas de l’alumnat més desfavorit, pel que fa a la prevenció i reducció dels factors d’exclusió social de la població”.

Aquesta inversió rècord de 77,5 milions d’euros, la més gran en els 40 anys d’autogovern valencià pel que fa a l’escolarització entre els 0 i 3 anys, quasi triplica el pressupost assignat al Bo Infantil en el curs 2014-2015, que va ser de 27,2 milions d’euros.

En nou cursos la inversió en el Bo Infantil per part de la Conselleria ha augmentat en 50,3 milions d’euros, un 185 %, tot i que la natalitat valenciana ha caigut més d’un 19 %, Així, per exemple, en 2021 van nàixer al nostre territori uns 8.500 xiquets i xiquetes menys que en 2014.

L’alumnat beneficiari del Bo Infantil el pròxim curs seran les xiquetes i xiquets nascuts en 2020, 2021 i 2022 matriculats en centres privats de primer cicle d’Educació Infantil, així com l’alumnat de 0-1 i 1-2 anys matriculat en escoles municipals valencianes per al curs 2022-2023.

Al tram de 2 a 3 anys, la Conselleria assumeix tot el cost d’escolarització a les escoletes 0-3 adherides al Bo Infantil, amb la qual cosa les famílies no han de pagar res en concepte d’ensenyament, matrícula o per reserva de plaça.

La novetat del pròxim curs és que tot l’alumnat de 2 a 3 anys matriculat en una escoleta privada adherida al Bo Infantil, independentment del nivell d’ingressos familiar, té garantida l’escolarització gratuïta i el centre ingressarà 280 euros per alumne i mes.

En la resta de trams d’edat, de 0 a 1 any i d’1 a 2 anys, es mantenen les ajudes màximes i mínimes establides per al curs actual:

Tram d’edat

Import total màxim mensual

Import total mínim mensual

0 a 1 anys

200

70

1 a 2 anys

120

70

A més, cal recordar que l’alumnat del tram 2-3 anys de les escoletes municipals disposa d’aules gratuïtes finançades per la Conselleria, igual que les escoletes de la Generalitat en el tram de 0-3 i les aules gratuïtes de 2 anys establides en centres educatius públics d’Infantil i Primària.

La presentació de sol·licituds del Bo Infantil es farà de manera telemàtica

Les famílies de l’alumnat de 0-3 anys matriculat en centres privats de primer cicle d’Educació Infantil, i de 0-1 i d’1-2 anys matriculat en escoletes municipals per al pròxim curs 2022-2023 han de presentar la sol·licitud de manera telemàtica fins al dimarts 28 de juny.

L’accés a la seu electrònica de la Generalitat per a la presentació telemàtica de les sol·licituds, així com el corresponent manual d’instruccions i tota la informació sobre el Bo Infantil, estaran disponibles en la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç: consultar aquí.

Per a tramitar la sol·licitud de l’ajuda de manera telemàtica es necessita un codi de matrícula i el número SIP de l’alumne o alumna. El centre privat o l’escoleta municipal obtindran aquest codi de matrícula de l’aplicació informàtica de la Conselleria en el moment de realitzar la matrícula, i el facilitarà a la persona responsable legal de l’alumne o l’alumna.

La presentació telemàtica requerirà que la persona sol·licitant dispose dels sistemes d’identificació i signatura electrònica acceptats en la seu electrònica de la Generalitat. Les famílies que no disposen dels mitjans o coneixements suficients per a poder treballar amb l’administració electrònica podran presentar la sol·licitud de manera presencial al centre on es trobe matriculat el seu fill o filla, juntament amb la documentació requerida. En aquest últim cas, el termini de presentació de sol·licituds acabarà el dilluns 4 de juliol.

Les persones sol·licitants que ja s’han beneficiat del Bo Infantil en cursos anteriors només han de presentar la sol·licitud. No obstant això, en els casos en què la situació familiar haja variat respecte del curs anterior, també s’haurà de presentar la documentació preceptiva.

Educació tindrà en compte la renda familiar com a criteri principal per a la concessió de les ajudes en els trams de 0 a 1 any i d’1 a 2 anys. L’import de l’ajuda que corresponga a cada família es determinarà en funció de la renda ‘per capita’ de la unitat familiar de l’exercici 2020.

Educació destina 75,4 milions d’euros per a les beques de menjador del pròxim curs escolar

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ la convocatòria de les beques de menjador escolar als centres educatius sostinguts amb fons públics per al pròxim curs escolar 2022-2023.

El termini per a presentar les sol·licituds és fins a la finalització del període de formalització de la matrícula el pròxim 6 de juliol. El document de la convocatòria d’aquestes beques es pot consultar en l’enllaç següent: consultar ací.

Educació destinarà un total de 75.425.000 euros per a aquestes ajudes, la qual cosa suposa un augment de 2 milions d’euros respecte al curs anterior, un 2,7 % més. Aquestes ajudes permetran sufragar durant el curs 2022-2023 el total o una part del cost del servei de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics.

En els últims anys, el pressupost per a les beques de menjador ha augmentat de manera progressiva des del curs 2015-2016, en què el pressupost estava fixat en 52 milions d’euros. Des del curs 2018-2019 s’han superat en totes les convocatòries els 70 milions d’euros assignats per a aquestes beques.

Així, durant aquests anys l’augment d’alumnat beneficiari s’ha incrementat dels 95.000 de 2015-2016 als 139.500 xiquets i xiquetes beneficiaris del curs que acaba de finalitzar. En aquest curs 2021-2022 s’han concedit 6.000 beques més respecte a l’exercici anterior, la qual cosa suposa un increment del 4,5 % de persones beneficiàries.

Tramitació de la beca de menjador

Per quart any, les famílies que tenen accés al ‘Web Família’, i que ja van demanar les beques de menjador el curs passat, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, en el qual estaran pregravades les dades que consten en poder d’aquesta administració. Si les famílies estan d’acord amb les dades facilitades, han d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre on estaran matriculades durant el curs 2022-2023, sense que calga presentar-hi la documentació.

No obstant això, les famílies que no siguen usuàries del ‘Web Família’, que van rebre la beca el curs anterior i que mantenen les mateixes condicions només han de confirmar un esborrany de sol·licitud amb les dades que estiguen en poder de l’Administració, i que l’han de sol·licitar al centre on estiguen escolaritzats els seus fills i filles. D’aquesta manera, tan sols s’ha de confirmar l’esborrany de sol·licitud a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGV.

L’alumnat que no va sol·licitar la beca l’any passat ha de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa que es requerisca al centre on estarà matriculat, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a la finalització del període de matrícula si continua al mateix centre, o bé durant el període de formalització de matrícula en el cas que canvie de centre educatiu.

Alumnat beneficiari

Podrà sol·licitar les ajudes l’alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que per a una família de quatre membres queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda de 2021. Així mateix, es fixa la baremació aplicable en funció de la renda familiar anual disponible ‘per capita’, que va des dels 20 punts per a una renda ‘per capita’ d’un màxim de 393 euros fins a 1 punt per a una renda ‘per capita’ de més de 7.467 euros.

També es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l’alumnat, per la qual cosa es concediran fins a un total de 2 punts per ser alumnat de centres singulars de compensació de dificultats (1 punt); per la situació de desocupació del pare o mare o tutors (1 punt); per tindre la condició de persona refugiada (1 punt); per ser fill o filla de família monoparental o família nombrosa de qualsevol categoria (1 punt); per diversitat funcional d’algun membre de la família igual o superior al 33 % (1 punt); perquè el pare, mare o tutors té o tenen la condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa (1 punt), i per ser orfe absolut (2 punts).

Pel que fa a la quantia de les ajudes, l’alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en el cas que curse Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins a 5,44 euros, en el cas d’alumnat d’Educació Especial, i fins a 12,25 euros, per a escolaritzats en escoles llar.

Beneficiaris directes

Es considerarà beneficiari directe de l’ajuda i, per tant, rebrà l’import màxim l’alumnat de la renda valenciana d’inclusió, així com l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil i el d’Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d’un municipi diferent del de la seua residència perquè no n’hi ha en aquesta oferta educativa.

També ho serà l’alumnat escolaritzat en centres específics d’Educació Especial o en aules específiques d’Educació Especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat, així com els que es troben en situació d’acollida familiar o residencial, de la mateixa manera que els fills o filles de famílies acollidores, els fills i filles de víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme.

Tota la informació sobre les beques de menjador està disponible en l’espai web: consultar ací

Imprimir article
Comenta aquesta notícia