(EFE) Investigadors d’un centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de València (UV) han desenvolupat i patentat un mètode per a detectar virus com el SARS-CoV-2, causant de la pandèmia de covid-19, mitjançant la tècnica d’edició genètica coneguda com CRISPR.

El sistema desenvolupat en l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio) pel grup BioSystems Design, dirigit per l’investigador del CSIC Guillermo Rodrigo, conjumina la rapidesa dels test d’antígens i la precisió de les PCR per a detectar el SARS-CoV-2.

La versatilitat d’aquest mètode, que permet la seua aplicació per a detectar un altre tipus de virus i fins i tot mutacions i biomarcadors genètics humans, ha portat a presentar una patent europea, segons un comunicat del CSIC i d’UV.

El sistema desenvolupat és un nou mètode de detecció d’àcids nucleics (que formen el material genètic d’humans, bacteris i virus), basat en la proteïna Cas9, que prové del que es considera el “sistema immune bacterià”.

CRISPR és el nom d’unes famílies de seqüències d’ADN presentes en bacteris que contenen fragments genètics de virus, que són utilitzats pel bacteri per a detectar virus similars i destruir-los.

Aquestes seqüències són la base de la tècnica coneguda com CRISPR/Cas9, que utilitza unes guies d’ARN i la proteïna Cas9 per a dirigir-se a zones triades de l’ADN i tallar-les.

“La proteïna Cas9 troba la seua diana en l’ADN gràcies a una molècula guia que l’acompanya”, explica Rosa Márquez-Costa, investigadora predoctoral del I2SysBio i participant en el desenvolupament d’aquesta tècnica.

Segons Márquez-Costa, una vegada la troba, “curta la seqüencia diana i desplaça un fragment d’ADN que pot interaccionar amb una molècula reportera emetent un senyal de fluorescència que podem mesurar”.

Usant aquest mètode, predit pel microbiòleg il·licità Francis Mojica en 2005 i reconegut amb el Nobel de Química en 2020 a les investigadores Jennifer *Doudna i Emmanuelle Charpentier, el grup d’investigació del I2SysBio ha comprovat el seu potencial per a la detecció de SARS-CoV-2 en mostres clíniques.

Així, CRISPR/Cas9 permet la detecció multiplexada de diferents seqüències i, per a cadascuna d’elles, pot dissenyar-se una seqüència guia i una molècula reportera específiques, segons les fonts.

A més, els sistemes CRISPR permeten discriminar amb gran resolució seqüències genètiques (obtenint la precisió d’una PCR) i es poden acoblar a mètodes ràpids d’amplificació isotèrmica (amb la rapidesa d’un test d’antígens).

Segons Rosa Márquez, “existeixen altres tècniques de detecció amb sistemes CRISPR, però fan ús d’una activitat enzimàtica de cort inespecífica, la qual cosa limita la detecció multiplexada”.

“El nostre sistema no es basa en el tall de cadenes d’àcids nucleics, sinó en reconfiguracions moleculars que es produeixen gràcies a interaccions específiques, podent així detectar en una mateixa reacció diferents seqüències”, afig.

L’equip d’investigació del I2SysBio ha posat a prova el mètode amb la detecció de SARS-CoV-2, però, en la seua opinió, el sistema té una gran plasticitat que permetria emprar-lo en la detecció d’una gran varietat d’elements, des d’una altra mena d’infeccions amb virus diferents fins a mutacions o *biomarcadores en el propi ésser humà.

El CSIC i la Universitat de València han presentat conjuntament una sol·licitud de patent europea per a protegir aquest mètode, en el desenvolupament del qual han comptat amb el suport de la plataforma PTI Salut Global (CSIC), la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), el Banc Santander, la Generalitat Valenciana i els fons Next Generation EU del Govern d’Espanya.

A més, han realitzat un vídeo divulgatiu amb finançament de la Fundació General CSIC a través del seu programa Compte la Ciència.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia