Ahir dilluns, 04 de juliol, va tindre lloc a Bétera el ple ordinari del mes. La sessió va donar inici a les 18.04 hores, en el Saló de Plens situat al Castell del municipi, finalitzant al voltant de les 22.30 hores. Abans de començar, es va realitzar un minut de silenci en memòria del regidor de la corporació municipal de fa dues legislatures, José Ángel Blay i Ricart.

Després d’aquest minut de silenci, l’Alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, va excusar l’absència de la regidora de Compromís, Daría Terrádez, per motius laborals i de la regidora del grup no adscrit,  José Yago, per motius personals.

Seguidament, va iniciar-se el ple, tractant els punts plasmats en l’Ordre del dia.

En primer lloc, en matèria de Règim Jurídic, es va aprovar l’acta de la sessió anterior, núm. 07/2022 de 6 de juny de 2022.

En la mateixa àrea, en el punt dos, es va donar compte de la correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general. (ENTRADA 7940 a 9704 del 30 de Maig al 28 de Juny ) (EIXIDA 4490 a 5156 de 30 de Maig a 28 de Juny). En aquest citat punt, el regidor de Compromís Joano Baudés va voler parlar de diversos registres d’entrada relacionats amb diferents temes, entre ells les filtracions d’aigua en determinades zones d’habitatges.

Carlos Abad i Eva Martínez, responsables de l’àrea d’aigües van ser els encarregats de respondre-li a Baudés a les seues qüestions sobre les filtracions d’aigua.

També va realitzar algunes preguntes en matèria de joventut i esport, les quals detallarem en una altra publicació.

A continuació, es va donar compte al Ple del control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària (de la núm. 949 a la núm. 1243, dictades del 2 al 31 de maig de 2022).

Seguidament, es va passar a la dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària (núm. 21,22,23,24,25, celebrades el 24, 31 de Maig i 7, 14, i 21 de juny de 2022 respectivament).

D’altra banda, en matèria d’intervenció es va tractar l’expedient sobre la modificació de crèdits número 10/2022, mitjançant suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació. En aquest cinqué punt, va intervindre la Portaveu del PSPV-PSOE,  José Ballesteros, duent a terme una sèrie de qüestions i reflexions, contestades pel regidor municipal de Festes, Manuel Pérez, qui va explicar aquesta modificació de crèdit.

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (3) i Ciutadans (3) les abstencions de Compromís (5), PSPV-PSOE (3) i Vox (1).

En el punt sisé va aprovar-se l’Expedient sobre reconeixement extrajudicial de crèdits núm. INT 20220059 FPL 012/2022 REC OMI 016. Aquest es va aprovar amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (3) i Ciutadans (3) les abstencions de Compromís (5), PSPV-PSOE (3) i Vox (1).

Així mateix, es va donar llum verda a l’expedient sobre reconeixement extrajudicial de crèdits núm. INT 20220060 FPL 013/2022 REC OBJECCIÓ. Aquest punt també es va aprovar amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (3) i Ciutadans (3) les abstencions de Compromís (5), PSPV-PSOE (3) i Vox (1).

En el punt 8é, es va donar compte de l’Informe de la Intervenció Municipal núm. 260/2022 relatiu a l’execució del pressupost del Primer trimestre de l’exercici 2022. El regidor municipal d’Hisenda, Manuel Pérez, va explicar aquest citat informe.

En l’àrea d’interior es va aprovar per unanimitat l’expedient sobre la determinació de festius locals de l’exercici 2023 per a la formació del calendari laboral.

En matèria de Sanitat es va aprovar l’expedient sobre adhesió a l’IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana “Xarxa Salut”.

Abans de passar a la votació, van intervindre la Portaveu del PSPV-PSOE,  José Ballesteros, i el Portaveu de Vox, Fidel Valcarce.

Ballesteros va agrair que vinguera a ple aquest assumpte i va llegir els diferents avantatges i finalitats d’aquesta “Xarxa de Salut”.

Per la seua part, Valcarce va indicar que el seu vot seria en contra i va explicar el sentit del seu vot amb diferents arguments.

Carlos Abad, regidor municipal responsable de Sanitat, va respondre als dos regidors.

Finalment, aquest punt es va aprovar per majoria absoluta amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (3), Ciutadans (3), Compromís (5), PSPV-PSOE (3) i el vot en contra de Vox (1).

Després de la votació d’aquest punt, es va passar a l’àrea d’Urbanisme. En primer lloc es va aprovar l’expedient sobre el projecte d’urbanització relatiu a la Modificació Puntual del PRI DE TORRE EN Conill “TC33-1” i declaració de necessitat concreta d’ocupació dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres.

La regidora municipal d’Urbanisme, Eva Martínez, va realitzar una breu explicació d’aquest projecte amb una projecció.

Seguidament, el regidor municipal de Compromís, Joano Baudés, va formular algunes qüestions i va indicar que el vot del seu grup polític seria a favor.

Manolo Chover, regidor d’Educació, també va fer alguna aclaració referint-se a les preguntes de Baudés.

D’altra banda, la Portaveu del PSPV-PSOE,  José Ballesteros, també va indicar que el vot del seu grup seria a favor.

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat de totes les forces polítiques: PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (3), Ciutadans (3), Compromís (5), PSPV-PSOE(3) i VOX (1).

Ja en el punt 12é, es va aprovar l’expedient sobre modificació del Pla General de Bétera, àmbit dels carrers José Miralles, Juan Marín i Mariana de San Simeón, tràmit d’avaluació ambiental i territorial estratègica, i admissió a tràmit el Document Inicial Estratègic i l’esborrany de PRI “LES ALFÀBEGUES” de Bétera.

La regidora municipal d’Urbanisme, Eva Martínez, també va voler fer una breu explicació del citat pla acompanyant-ho d’una projecció del projecte.

Una vegada realitzada aquesta explicació, el regidor de Compromís Joano Baudés també va intervindre per a formular una pregunta sobre l’alternativa.

Aquest punt va ser aprovat per majoria absoluta amb el vots a favor del PP (4) , Mas Camarena-Torre en Conill (3), Ciutadans (3), Compromís (5) i Vox (1), així com les abstencions del PSPV-PSOE(3).

Després d’aquest punt, va arribar el moment de les proposicions. En aquest sentit, es va dur al ple la proposició dels grups polítics municipals del PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans, Compromís, PSPV-PSOE i Regidora no adscrita a cap grup polític, sobre el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. Primer que res, es va passar a l’aprovació de la inclusió de la proposició en aquest ple.

La regidora municipal d’Igualtat, Maria Segura, va llegir el manifest.

La Portaveu de Compromís, Cristina Alemany, va voler estendre’s en aquesta proposició. Així, va fer una cronologia des del Franquisme fins a l’actualitat de les diferents legislacions i de les diverses agressions brutals per orientació sexual.

A més, el regidor municipal del PSPV-PSOE, José Miguel Granell, també va manifestar el suport del seu partit a l’Orgull LGTBI.

Finalment, el Portaveu de VOX, Fidel Valcarce, va explicar el motiu de votar en contra aquesta proposició. Granell va rebatre de manera breu la intervenció de Valcarce.

La citada proposició va ser aprovada amb els vots a favor del PP (4), Mas Camarena-Torre en Conill (3), Ciutadans (3), Compromís (5), PSPV-PSOE (3) i el vot en contra de VOX (1).

Després l’aprovació d’aquesta proposició, va arribar el torn de precs i preguntes dels diferents regidors de la corporació municipal. En aquest punt 14 van intervindre 6 regidors: Cristina Alemany, Raquel Puig, José RodadoJoano Baudés, José Miguel Granell i Fidel Valcarce.

Per a finalitzar aquesta sessió plenària, es va atendre els precs i preguntes de les veïnes i veïns assistents al ple ordinari de juliol com a públic. En aquest torn veïnal van intervindre set persones. Entre els assumptes tractats pels veïns i veïnes cal destacar el dels ciutadans de la zona on està previst els “Bous al carrer” en el mes de setembre, l’estat de la urbanització de “Pinares“, la situació actual d’algunes voreres i asfaltat, camins i el resultat de les obres de millora a la piscina coberta.

En els pròxims dies anirem oferint més detalls d’alguns punts tractats en aquest ple ordinari de juliol.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia