La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha concedit 843.209 euros en ajudes per a associacions, pimes, universitats i pactes i acords territorials per a l’ocupació. L’objectiu és fomentar el desenvolupament d’un model econòmic per l’economia valenciana basat en la triple sostenibilitat.

El major nombre d’entitats beneficiàries han sigut les pimes, amb el 58% del total. Si atenem l’import, les associacions i entitats sense ànim de lucre són les entitats més representatives, amb un 60,7% del total de l’import de la línia en 2022.

El conseller ha destacat que “enguany l’import total de la resolució de concessió ha augmentat un 20%, observant-se un increment significatiu en el nombre de sol·licituds presentades, així com aquelles que han rebut ajudes, que ha augmentat un 16% respecte a 2021”.

En aquest sentit, Climent ha anunciat que “per a 2023 es proposarà incrementar la dotació pressupostària, per la rellevància de les matèries a les quals es dirigeix la línia com són la sostenibilitat en el procés productiu d’empreses, la responsabilitat social i sostenibilitat en les pimes valencianes o la difusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en el teixit productiu valencià”.

També ha recordat que “enguany a més s’inclou com a novetat entre els beneficiaris als pactes i acords territorials per a la creació d’ocupació. Aquestes entitats, basades en els principis de diàleg social i en la seua implantació en el territori i les comarques, són fonamentals en el desenvolupament sostenible de l’economia valenciana”.

Entitats beneficiàries

S’han concedit un total de 60 ajudes, per un import de 512.231,31 euros a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre. Això representa un augment respecte a l’any 2021 del 28% en relació amb l’import dels projectes i un 15% respecte al nombre d’entitats beneficiàries.

Una primera conclusió que s’extrau és que les entitats potencialment beneficiàries aposten decididament pel foment de la sostenibilitat en el model econòmic valencià, enfortint els principis de l’economia sostenible, la responsabilitat social de les pimes, la difusió dels ODS en el marc econòmic valencià i del foment de l’economia sostenible, com a eix clau en la reconfiguració de l’economia valenciana en el context de pandèmia i crisi econòmica.

Pel que respecta a les pimes, s’ha resolt favorablement un total de 99 sol·licituds d’ajuda, amb l’objectiu d’elaboració d’una memòria de sostenibilitat o responsabilitat socials en les pimes sol·licitants, o formació de les persones treballadores en matèria de responsabilitat social que treballen en l’empresa. Respecte al 2021 s’ha incrementat en un 10% en nombre de sol·licituds concedides, amb un import total de 128.025 euros en aquesta convocatòria.

Les memòries de responsabilitat basades en la metodologia GRI representen el 56,6% de les sol·licituds concedides, seguides per les memòries de sostenibilitat, amb el 35,4 per cent i les memòries o balanços del bé comú, amb el 6,1%.

Una altra variable rellevant per a conéixer les pimes destinatàries de les ajudes és la branca econòmica en la qual desenvolupen la seua activitat econòmica: la indústria manufacturera amb el 40,4% de les pimes i el comerç amb el 22,2%, són les activitats econòmiques més significatives respecte a les sol·licituds d’ajuda concedides.

La Conselleria d’Economia Sostenible ha concedit 20.000 euros a quatre universitats: Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló, i la Fundació Universitària Catòlica Sant Vicent Màrtir, distribuïts en 5.000 euros per a cadascuna.

Els projectes presentats estan basats en la investigació en matèries estretament vinculades a l’economia sostenible, com ara l’economia circular, la formació en innovació social i economia del bé comú, responsabilitats de les empreses valencianes, viabilitat en energia solar, formació en economia basada en els béns comunals i la rellevància de la informació no financera per la viabilitat empresarial de les pimes valencianes.

Finalment, l’import total de les ajudes als Pactes i Acords Territorials per l’Ocupació ha sigut de 92.953 euros, amb 8 projectes, sobre temàtiques com la implantació dels ODS, difusió de la RSC i altres relacionats amb la convocatòria.

Objectiu de la línia d’ajudes

Les accions objecte d’ajuda d’aquesta línia són:

Activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques d’economia sostenible en el marc del foment de l’empresa social, de l’economia del bé comú, ODS i dels principis de l’economia sostenible en la Comunitat Valenciana
Elaboració i implantació d’una memòria de sostenibilitat (Balanç del Bé Comú, memòria de responsabilitat social, estat no financer, etc.) en pimes valencianes
Activitats d’investigació bàsica i formació sobre economia sostenibles, EBC, empresa social, economia sostenible, emprenedoria i innovació social, i la investigació aplicada en aqueixes matèries, així com el foment de l’economia del Bé Comú, elaboració de memòries de sostenibilitat i RSC, i d’estudis d’investigació en aquestes matèries.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia