Com cada primer dilluns de mes, hui 01 d’agost, tindrà lloc a Bétera el Ple Ordinari de l’Ajuntament del municipi. Aquesta sessió donarà inici a les 18.00 hores, en el saló de plens del castell de la localitat.

A continuació, adjuntem l’ordre del dia:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior, núm. 08/2022 de 4 de Juliol de 2022.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general. (ENTRADA 9705 a 11187 del 28 de juny al 21 de juliol) (EIXIDA 5157 a 5804 de 28 de Juny a 21 de Juliol).
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària (de la núm. 1244 a la núm. 1535, dictades de l’1 al 30 de juny de 2022).
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària (núm. 26, 27 i 28, celebrades el 28 de juny i 5 i 12 de juliol respectivament).
5. INTERVENCIÓ.- Expedient sobre reconeixement extrajudicial de crèdits núm. INT 20220068 FPL 014/2022 REC OBJECCIÓ.
6. INTERVENCIÓ.- Expedient sobre reconeixement extrajudicial de crèdits núm. INT 20220069 FPL 015/2022 REC OMI 020.
7. PERSONAL.- Expedient sobre Dació compta d’Informe d’Alcaldia en compliment de l’article 104 bis LRBRL. Segon Trimestre 2022.
8. PERSONAL.- Expedient sobre declaració de compatibilitat lloc de treball de Donya Aurora Mª Martínez Corral, curs acadèmic 2022-2023.
9. EDUCACIÓ.- Expedient sobre renovació Consell Escolar Municipal (2022-2026).
10. URBANISME.- Expedient sobre tramitació del Programa d’Actuació Integrada de l’O.E. “Lloma del Mas Redelimitada Restant” en l’àmbit de la Unitat d’Execució en sòl urbà “Lloma del Mas” del Pla General de Bétera. Resolució al·legacions i Resolució de la condició d’agent urbanitzador.
11. PRECS I PREGUNTES.-

Imprimir article
Comenta aquesta notícia