Des d’Ecobétera ens preocupem per l’estudi davant la previsió de fortes pluges visitant el Canal de desviament entre el Junqueral i el Carraixet que regula l’escorrentia de part del terme municipal que no es desitja que passe per l’Albereda dins del nucli urbà.

Després de les riuades patides l’any 1957 es construí este desviament. Hem anat a veure’l i és convenient procedir al seu manteniment adequat ja, i fer revisions periòdiques tots els anys, ja que les pluges torrencials són episodis que s’aguditzen per la crisi climàtica.

En estos moments s’encontra en males condicions, especialment en el tram entre l’inici en el Junqueral i el pont de la Cooperativa. Hi ha herba per retallar en tota la seua extensió, però en aquest tram tenim exemplars arboris d’Olmo Siberià, més algunes palmeres washingtònies agrupades junt amb una gran Figuera, Canyar i albarzers formant un tap molt dens.

Pel risc que suposa per al nostre poble i les continues anuncis de possibles gotes fredes amb pluges torrencials, no és de rebut esta situació tenint els mitjans adequats per a fer-ho.

Adjuntem fotos actuals a 4 de setembre de 2022 i distints plans d’ubicació al respecte.

A més, s’ha localitzat en el pont del Junqueral una mala instal·lació de tubs d’aigua que estan penjant, caldria ancorar-los correctament al pont.

Ho traslladem a les autoritats actuals i a tots els grups polítics perquè es tinga en compte ara i per a sempre esperem que es debata.

*Escrit enviat per part d’un membre d’Ecobetera el passat diumenge a través de missatge de Facebook a la Fanpage de Betera.com. En aquest sentit, el nostre equip vol deixar ben clar que aquest escrit forma part d’una visió particular d’un col·lectiu i que forma part de les notícies o informacions categoritzades com d’Opinió. Per tant. Betera.com no es fa responsable de les paraules plasmades en ell. No obstant, també estem oberts a aclariments o rèpliques de les altres parts implicades. A més, recordem que per a fer propostes o anunciar alguna incidència, en l’aplicació Bétera en Línia es pot comunicar així com per registre d’entrada. També, als Plens ordinaris de cada més hi ha un punt de precs i prgunts per a la ciutadania.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia