En la majoria dels casos no som conscients que la veu té una capacitat limitada d’ús i de què parlar molt, malament, cridar o fumar, entre moltes altres coses, poden fer que patim alguna patologia. Segons un estudi realitzat per la Societat Espanyola d’Otorrinolaringologia sobre Patologies de la Veu, els mestres i professors són el sector més vulnerable i, per tant, un dels quals més trastorns pateixen i més acudeixen als especialistes mèdics de la veu.

Per això, en aquest mes, amb l’inici del curs escolar, molts professors temen com afrontar les nombroses classes en les quals han d’aconseguir ser escoltats, sense quedar-se sense veu en l’intent. Els professionals de la Unitat de Veu de l’Hospital de Manises han preparat un decàleg amb alguns consells perquè, tant els mestres com la resta de la població, puguen seguir-los i evitar així la majoria dels problemes que es produeixen en la nostra veu.

No parlar en ambients sorollosos. L’ideal és que l’ambient en classe siga el menys sorollós possible, però, en el cas que siga inevitable, s’han de buscar altres solucions. La doctora María Virginia Barris, membre de la Unitat de Veu de l’Hospital de Manises, proposa per exemple, “articular més de l’habitual, parlar clar i lent i així s’evita repetir. En qualsevol cas, no s’hauria de parlar en un ambient on se superen els 85 dBs”.

No fumar. El tabac és un factor irritant per a la laringe. El fum del tabac resseca les cordes vocals el que produeix una inflamació d’aquestes. Aquesta inflamació no permet que les cordes vocals s’ajunten correctament i això fa que cada vegada s’irriten més. “El fum passa entre les cordes vocals i predisposa perquè apareguen lesions com a edemes o pòlips. A més, és la principal causa de càncer de laringe”, aclareix la doctora Barris.

No xisclar ni parlar cridant perquè és un comportament d’esforç vocal. La doctora de l’Hospital de Manises explica que “sobretot les persones que utilitzen molt la veu en el dia a dia, com els professors, han d’acomodar el seu ús a les seues possibilitats reals per a evitar aqueixes situacions”.

No parlar en excés perquè és un comportament d’abús vocal. És cert que en moltes ocasions és inevitable ja que el docent ha de donar moltes hores de classe seguides. No obstant això, és bo tindre uns dos o tres períodes de descans de 15-20 minutos al dia o limitar les trucades telefòniques els dies de treball. En general, s’ha d’intentar no parlar més de quatre hores seguides, encara que en molts casos siga missió impossible. Igual que tots els altres músculs de l’economia corporal, les cordes vocals són músculs que cal entrenar i calfar per a usar-les. Igualment, al final del seu ús professional cal realitzar exercicis per a estirar-les i relaxar-les.

Hidratar-se correctament. Els especialistes de la Unitat de Veu de l’Hospital de Manises adverteixen que “els professors, a causa del gran esforç vocal que exerceixen, han d’intentar beure més de dos litres d’aigua diaris perquè la mucosa que recobreix a les cordes vocals estiga ben hidratada”. Per exemple, es poden usar trucs per a fer com beure sempre que mengem o tindre una botella a mà tot el dia. “A més, al contrari del que es pensa, els caramels de menta, mentol o eucaliptus ressequen molts més la gola, per la qual cosa s’han d’evitar sempre que es puga, ja que el seu efecte és totalment contraproduent”, explica la doctora Barris.

Descansar de manera adequada. La fatiga corporal es reflecteix en la veu. Els docents han de ser conscients que descansar és fonamental per a obtindre el màxim rendiment de la veu. S’han d’adormir almenys entre set o huit hores i anar descansat els dies que s’haja d’usar la veu.

Respirar bé abans de parlar. S’ha d’intentar respirar bé per a parlar i intentar no fer-ho amb l’aire residual que ens queda, ja que això provocarà sensació d’ofec i suposa un comportament d’esforç. És recomanable conéixer les diferents tècniques de respiració per a reduir esforços.

Evitar irritants com el fum o la pols. En aquest sentit, un element altament nociu per als professors és el guix. Encara que s’ha utilitzat des de fa anys per a la docència, la veritat és que és molt irritant per a la gola. Per això és bo que els professors intenten usar-la el menys possible i que, si ho fan, esborren la pissarra amb un drap humit en comptes d’un esborrany, per exemple. D’aquesta manera es pot evitar que la polseta que desprén siga inhalada.

No gargamellejar. El gargamellege suposa un esforç per a les cordes vocals ja que és un moviment fort i violent. Per a poder evitar-ho es pot engolir saliva o beure xicotets xarrups d’aigua.

Realitzar controls periòdics de la veu. La doctora Barris, explica que, “tots els professionals que usen la veu per al seu treball han d’anar de manera periòdica a l’otorrinolaringòleg, foniatre o logopeda. D’aquesta manera podran millorar les seues capacitats vocals i sotmetre’s a un tractament en el cas que detecten que una disfonia es manté més de 15 dies sense que es dega a un catarro”.

Circuit ràpid per a professionals de la veu

Les patologies relacionades amb la veu suposen una gran incomoditat per a les persones que les pateixen i és motiu de baixes laborals. L’Hospital de Manises disposa d’un Circuit Ràpid integrada en la Unitat de Veu per a professionals que treballen amb la veu com a mestres, músics i periodistes amb l’objectiu de diagnosticar al més prompte possible els símptomes i patologies que puguen tindre i que els dificulta la seua labor diària.

Formada per mèdics otorrinolaringòlegs, rehabilitadors o logopedes, aquest circuit millora la qualitat i rapidesa de l’atenció a aquesta mena de pacients, evitant-li nombroses consultes al metge de família o la prolongació de les baixes laborals que poden ocasionar.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia