El 26 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Salut Ambiental. Es tracta d’una efemèride orientada a garantir la sostenibilitat dels ecosistemes, en pro de la salut de les generacions actuals i futures.

Així mateix, es pretén conscienciar a la població mundial sobre la importància de cuidar el nostre planeta, els seus recursos naturals i les espècies que habiten en ell.

La creació d’aquesta efemèride, l’any 2011, va anar per iniciativa de la Federació Internacional de Salut Ambiental (International Federation on Environmental Health (IFEH).

La seua finalitat és sensibilitzar i conscienciar a la població mundial sobre la salut del medi ambient.

Aquesta organització té la seua seu principal a Londres i agrupa més de 44 estats membres. La seua labor s’orienta a la investigació científica i tècnica en matèria de salut ambiental.

D’acord amb la Organització Mundial de la Salut (OMS), la salut ambiental és aquella disciplina que s’encarrega d’estudiar, previndre i controlar factors ambientals i de l’entorn que puguen influir en els éssers vius.

Posa l’accent en la prevenció i control d’aquells factors presents en el medi ambient que puguen afectar la salut humana de generacions actuals i futures.

Alguns d’aquests factors ambientals que incideixen en la salut pública són els següents:

  • Radiacions electromagnètiques no ionitzants: alteracions físiques i patològiques.
  • Contaminació sònica: problemes auditius.
  • Canvis meteorològics o estacionals: al·lèrgies, catarros respiraroris, reumatismes, angina de pit.ç
  • Canvis d’humitat: deshidratació, lesions cutànies.
  • Material particulat: silicosi pulmonar, emfisema pulmonar.
  • Exposició a radiacions ultraviolades: danys oculars.
  • Virus, bacteris i altres microorganismes: malalties infectocontagioses.

D’altra banda, la salut ambiental és considerada una política pública essencial, orientada a previndre i disminuir l’aparició d’aquelles malalties que són generades per condicions ambientals inadequades.

En tal sentit, promou la protecció de la salut i prevenció de malalties per a la millora de la qualitat de vida de les persones.

En la celebració anual de el Dia Mundial de la Salut Ambiental se selecciona un tema o lema central. Per a l’any 2022 el tema es denomina “Enfortiment dels sistemes de salut ambiental per a la implementació de les metes de desenvolupament sostenible”.

Amb aquest lema es pretén donar a conéixer el rol fonamental de la salut ambiental en la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (*ODS), contemplats per l’Organització de les Nacions Unides en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Proposta veïnal

En la mateixa línia de la sostenibilitat, una veïna ens ha fet arribar la següent nota i vídeo:

“Podem ajudar molt, i no sols als goril·les, reciclant mòbils. Us animeu?

Crec que és molt útil per a tots i ho fan molt fàcil. Proporcionen el franqueig que només cal imprimir. Només ens hem de fer una passejada a l’oficina de correus. Buidem calaixos alhora que ajudem. És un clar win-win (guanyem tots). 🙂

Tota la informació: https://t.co/Grg4W5rVTA“.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia