(EFE).-Tots els indicadors judicials relacionats amb la violència masclista han experimentat un significatiu augment durant el segon trimestre de 2022 respecte al mateix període de l’any anterior, amb un creixement del 22% en el nombre de denúncies i del 11,9% en el de víctimes.

Segons les dades de l’informe sobre violència de gènere, fet públic hui per l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, a l’abril, maig i juny d’enguany s’han registrat un total de 6.909 denúncies, enfront de les 5.656 d’un any abans, i 6.252 víctimes enfront de les 5.589 registrades en el mateix període de 2021.

L’informe sobre violència de gènere recull també l’evolució a l’alça de les ordres de protecció adoptades pels jutjats, 1.247, un 21% més que les 1.031 acordades entre abril i juny del passat any.

MESURES DE PROTECCIÓ

Aquest segon trimestre va tornar a mostrar l’efecte de les modificacions legals introduïdes en la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència en l’adopció pels jutjats de violència sobre la dona de mesures civils per a protegir els fills i filles de les víctimes.

Segons les dades facilitades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, els jutjats valencians van decidir en 153 ocasions suspendre el règim de visites dels presumptes maltractadors respecte als seus fills menors d’edat.

Igualment, durant el trimestre analitzat, les denúncies presentades pels serveis assistencials i tercers en general van experimentar un nou increment.

Així, els atestats policials amb denúncia d’un familiar van créixer un 41,5%, els comunicats de lesions remesos directament als jutjats ho van fer en un 9,4% i les denúncies interposades per serveis d’assistència o tercers en general un 358,1%.

VÍCTIMES ESPANYOLES I ESTRANGERES

Quant a les víctimes, de les 6.252 en total registrades en els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana en aquest segon trimestre 3.326 són espanyoles i 2.472, estrangeres. Les primeres s’han incrementat respecte al segon trimestre de 2021 un 9,6% i les segones un 15,6%.

Aquestes dades es tradueixen en un augment de la taxa de dones víctimes per cada 10.000 dones registrada en tota Espanya, que ha passat de 16,6 en el segon trimestre de 2021 a 18,4 (1,8 punts més).

LA TERCERA TAXA MÉS ALTA D’ESPANYA

La Comunitat Valenciana presenta la tercera taxa més alta del país, 24,2, tan sols per darrere de Múrcia (28,5) i Balears (27,6), un 11,1% més que un any abans, quan la taxa era un 21,8.

Entre els mesos d’abril i juny, es van incoar pels jutjats de violència sobre la dona un total de 1.479 ordres de protecció, de les quals es van inadmetre 29, es van concedir 1.247, un 21% més, i es van denegar 203, un 3,6% més que en el mateix període de l’any anterior.

Aquests mateixos òrgans judicials van dictar en aquest segon trimestre 968 sentències condemnatòries, la qual cosa implica un increment interanual del 15,2%, i 88 sentències absolutòries, un 10%. Del total de les sentències emeses, per consegüent, un 91,7% va acabar amb una fallada de culpabilitat per als acusats.

LES DADES PER PROVÍNCIES

La província d’Alacant va registrar en el trimestre analitzat 2.423 denúncies i el mateix nombre de víctimes, mentre que Castelló va comptabilitzar 652 víctimes i 1.237 denúncies i València 3.177 víctimes i 3.249 denúncies.

Els jutjats de violència sobre la dona alacantins van dictar entre abril i juny 588 ordres de protecció, els de Castelló van acordar 151 i els de València, 740.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia