El Ple del Consell va aprovar el divendres de la setmana passada el decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu corresponent al grau mitjà d’Emergències i Protecció Civil.

En la definició d’aquest currículum s’han tingut en compte les característiques educatives, socioproductives i laborals valencianes, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats generals de qualificació dels recursos humans per a la seua incorporació en l’estructura productiva.

El currículum d’aquest cicle formatiu, d’un total de 2.000 hores de duració, s’organitza en dos cursos acadèmics. El decret aprovat estableix els continguts i la càrrega lectiva completa dels mòduls professionals, incloent-hi el mòdul professional de formació en centres de treball, que es realitzarà, generalment, en el tercer trimestre del segon curs del cicle formatiu.

En el currículum d’aquest cicle formatiu de grau mitjà s’estableix, a més, un mòdul professional de projecte, que consisteix en la realització individual d’un projecte de caràcter integrador i complementari de la resta de mòduls i que es desenvoluparà, amb caràcter general, durant l’últim trimestre del segon curs.

Així mateix, la nova normativa regula aspectes com la càrrega lectiva i la distribució horària dels cursos, els espais mínims i altres requisits dels centres formatius, la titulació del professorat i la integració de la llengua anglesa, mitjançant la seua incorporació a dos mòduls dels que componen la totalitat dels cicles.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia