El Consell ha aprovat el projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat per al pròxim exercici 2023, que fomenta, entre altres mesures, que els propietaris d’habitatges deshabitats les posen en lloguer per a facilitar l’accés als immobles.

A més, s’estableix que els drets de tanteig i retracte es podran exercir sobre edificis residencials de, com a mínim, quatre habitatges poder respondre a situacions d’emergència residencial en àrees amb necessitats en aquest àmbit.

La norma també recull la gratuïtat del Carnet Jove per a joves d’entre 14 i 30 anys, en suprimir-se el pagament de la taxa de 7,70 euros per la seua expedició, amb la finalitat de contribuir a alleujar la inflació en la joventut.

Així mateix, la Llei d’Acompanyament disposa que les residències únicament podran tindre un màxim de 100 places per a assegurar el benestar i la qualitat de les persones residents, i s’estableix que les empreses o entitats de serveis socials que hagen sigut multades amb una sanció ferma no podran accedir a contractes públics.

Aquesta disposició inclou l’ús de l’expressió ‘discapacitat’ en lloc de l’expressió ‘minusvàlid’ amb la finalitat d’evitar confusions en l’àmbit jurídic i social, i també s’equipara a cònjuges els membres de parelles de fet la unió de les quals complisca els requisits establits en la llei i estiguen inscrits en el Registre d’Unions de fet.

Igualment, s’inclou a les societats musicals de la Comunitat Valenciana i a la pirotècnia com a recursos turístics de primer ordre, amb la finalitat d’augmentar la seua protecció, al mateix temps que s’ajuda a fomentar la seua promoció i difusió.

La Llei d’Acompanyament per a 2023 possibilita als municipis de la Comunitat Valenciana que no disposen de servei de taxi a fer ús d’aquest transport públic d’altres municipis confrontants, i també contempla la creació d’una Agència de Digitalització i Ciberseguretat, que té per objecte incrementar l’efectivitat mitjançant la concentració de competències en l’àmbit tecnològic.

De la mateixa manera, s’estableix el canvi de l’actual impost propi sobre depòsit de residus en abocadors, incineració i cogeneració en un impost cedit i el seu corresponent canvi de tributació.

D’altra banda, la Llei de Mesures Fiscals introdueix les dotacions necessàries perquè una àrea industrial puga obtindre la classificació d’avançada. Així s’inclouen, entre altres requisits, la inclusió d’instal·lacions per a la pràctica esportiva, centre d’educació infantil o *ludoteca infantil; servei de salut i servei de prevenció de riscos laborals o la instal·lació d’oficines bancàries.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia