L’Observatori de Comerç Valencià ha aprovat els 11 dies en què es permetrà l’obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per a l’any 2023.

Segons la Llei del Comerç de la Comunitat Valenciana els diumenges i festius es consideren no laborables amb caràcter general, però cada any s’habilitaran fins a un màxim d’onze diumenges o festius en els quals els establiments podran romandre oberts al públic per a desenvolupar la seua activitat comercial.

El motiu per a establir l’obertura en un diumenge o dia festiu és principalment algun dels següents: quan es produïsca la coincidència de dues o més festius continuats, l’obertura dels primers diumenges dels períodes tradicionals de rebaixes (el primer diumenge posterior al 6 de gener i el primer diumenge de juliol), l’obertura els diumenges i festius de major afluència turística en la Comunitat Valenciana, i l’obertura els diumenges o festius de la campanya de Nadal, que comprendrà des del diumenge posterior al quart dijous de novembre al 24 de desembre, i la de Reis, que comprendrà del 26 de desembre al 5 de gener.

A més, en la reunió de l’Observatori de Comerç, el conseller d’Economia *Sostenble, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha informat sobre la tramitació de l’avantprojecte de Llei de Comerç Sostenible i de les zones de gran afluència turística declarades.

En aquest sentit, des de l’última sessió de l’Observatori s’ha declarat com a zona de gran afluència turística la zona del Perelló de Sueca, per als següents períodes:

– Els diumenges i festius del període comprés entre el Diumenge de Rams i el segon diumenge de Pasqua, excepte l’1 de maig, si escau.

– Els diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

Respecte a l’avantprojecte de Llei de comerç sostenible, el conseller ha explicat que “la conselleria ha sigut informada pel Consell Jurídic Consultiu, i s’estan estudiant les observacions formulades per a ajustar el text i enviar a les Corts”.

Quant a la modificació puntual de la normativa del *Patsecova “s’està pendent de la presentació i informe del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana i a continuació serà sotmés al dictamen del Consell Jurídic Consultiu”, ha informat Climent.

Calendari comercial 2023

Els 11 dies festius i diumenges hàbils acordats per a l’obertura comercial en 2023 són:

8 de gener (per període tradicional de rebaixes)
7 d’abril Divendres Sant (per afluència turística)
9 d’abril diumenge (per coincidència de dues o més dies festius, perquè el 10 d’abril és dilluns de Pasqua)
30 d’abril diumenge (per coincidència de dues o més dies festius perquè l’1 de maig dilluns és el dia del treballador)
24 de juny – Sant Joan
2 de juliol, diumenge (per període tradicional de rebaixes)
8 d’octubre diumenge (per coincidència de dues o més dies festius, perquè el 9 d’octubre dilluns és el dia de la Comunitat Valenciana)
26 de novembre (per la Campanya de Nadal i Reis)
8 de desembre (per la Campanya de Nadal i Reis)
24 de desembre diumenge (per coincidència de dues o més dies festius, perquè el 25 de desembre dilluns és Nadal).
31 de desembre (per la Campanya de Nadal i Reis)

Obertura addicional per a les ZGAT

A més dels diumenges i festius habilitats amb caràcter general, la Llei 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat estableix períodes d’obertura addicionals en aquells municipis amb zones de gran afluència turística declarada.

Així, les zones de gran afluència turística que tinguen declarat un període estacional corresponent a la Setmana Santa i Pasqua o en el període estival, podran obrir al públic en els següents períodes:

1. Setmana Santa-Pasqua i estiu

a) Els diumenges i festius del període comprés entre el Diumenge de Rams i el segon diumenge de Pasqua, excepte l’1 de maig, en el seu cas.

b) Els diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

2. Setmana Santa-Pasqua i d’estiu a Nadal-Reis

a) Els diumenges i festius del període comprés entre el Diumenge de Rams i el segon diumenge de Pasqua, excepte l’1 de maig, en el seu cas.

b) Els diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i el 5 de gener, excepte el 9 d’octubre, el 25 de desembre, i l’1 de gener.

3. València i Alacant

Poden obrir al públic en els següents períodes, a més dels diumenges i festius que s’habiliten amb caràcter general:

a) Els diumenges i festius del període comprés entre el Diumenge de Rams i el segon diumenge de Pasqua, excepte el dilluns de Pasqua i l’1 de maig.

b) Els diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i el 5 de gener, excepte, en el cas d’Alacant: el 24 de juny, el 9 d’octubre, el 25 de desembre, i l’1 de gener.

En el cas de València, el 19 de març, el 15 d’agost, el 9 d’octubre, el 25 de desembre, i l’1 de gener.

Observatori del Comerç

L’Observatori de Comerç Valencià és un òrgan col·legiat, consultiu i assessor en matèria de comerç, adscrit a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i presidit pel Conseller d’Economia Sostenible.

A més de la Generalitat, en ell estan representats la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el Consell Valencià de Col·legis Professionals d’Agents Comercials, les Cambres Oficials de Comerç, les organitzacions provincials de pimes del sector comercie, l’associació d’àmbit autonòmic que agrupa les empreses de supermercats, l’associació d’àmbit autonòmic més representativa de les empreses de gran distribució, les organitzacions autonòmiques més representatives del comerç de cada sector, les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit comercial i les federacions de consumidors i usuaris més representatives de la Comunitat Valenciana.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia