Un producte recondicionat pot arribar a costar la meitat, o fins i tot menys, que el mateix aparell comprat nou. A més, en alguns casos estarem donant una segona vida a l’aparell. Però sabem de veritat el que s’embene sota l’apel·latiu de recondicionat?, i fins quan pot aconseguir la seua garantia? L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat l’origen i les condicions de venda d’aquesta mena de productes en onze grans webs.

El primer que crida l’atenció és l’enorme varietat d’orígens que poden tindre els producte recondicionats. En contra del que poguera semblar, no sempre es tracta de productes de segona mà, reparats i restaurats, també els cal es venen pràcticament a estrenar, però amb l’embalatge danyat, antics, d’exposició o que van ser retornats segons es van comprar. És més, un mateix comerç en línia pot tindre existències d’un mateix producte amb diferents orígens i diferents preus, la qual cosa sens dubte pot confondre al comprador.

Però és que, a més, la garantia de compra dels aparells recondicionats també varia segons el seu origen i el comerç en línia que el comercialitza: dels 12 mesos, el mínim legal en equiparar-ho a un producte de segona mà, fins als tres anys propis dels productes nous que ofereix Amazon (per a productes en outlet o warehouse), Carrefour (outlet), El Corte Inglés (per a recondicionats), Mediamarkt (per a outlet), PC Components (per a alguns recondicionats) o Worten (per a outlet).

I alguna cosa semblança succeeix amb el termini de desistiment per a poder retornar el producte sense justificació: del mínim legal de 14 dies que es contempla en les vendes en línia (no a les botigues físiques, ull), fins als 30 dies que ofereixen alguns comerços i els 60 dies en Carrefour per a productes venuts per tercers en el seu *market plau. Això sí, les despeses de reexpedició corren per compte del comprador, llevat que el venedor no li comunicara clarament aqueixa obligació o que ell voluntàriament els assumisca.

Un altre aspecte a valorar és qui embene realment el producte: no és el mateix que ho faça directament la botiga en línia, que ho faça un tercer a través del *Marketplace d’aquesta plataforma. Les condicions poden variar i si s’ha comprat a un tercer, ell és el responsable últim a qui reclamar. OCU recorda que en aquests casos s’assumeixen més riscos, sobretot si és un venedor que no pertany a la Unió Europea.

Per cert, si el producte recondicionat és antic convé comprovar a més que es puga actualitzar el programari. Alguns mòbils, per exemple, només contemplen actualitzacions fins a passats uns pocs anys des de la seua comercialització, per la qual cosa podria quedar desfasat al poc temps.

OCU recorda que durant la campanya de Black Friday també els productes recondicionats poden tindre promocions especials durant aquest període. En el cas que calga iniciar una reclamació OCU posa a la disposició de tots els consumidors la plataforma Reclamar: www.ocu.org/reclamar per a facilitar una solució amistosa amb la botiga. En cas contrari OCU ofereix el seu servei d’Assessoria Jurídica per a defensar els drets dels seus associats.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia