Bétera va celebrar aquest passat dilluns, 05 de desembre, el ple ordinari del mes de desembre. Aquesta va ser l’última sessió plenària ordinària de l’any. L’acte va donar inici amb retard per problemes de connexió amb el Portaveu de Vox que va connectar-se al Ple a distància. A la sessió no van poder assistir el regidor de Compromís, Joano Baudés i el regidor del PSPV-PSOE, José Miguel Granell. La jornada es va dur a terme, com sempre al Saló de Plens del castell de la localitat.

En regim jurídic es va aprovar les actes de les sessions anteriors número 12/2022 de 24 d’octubre i número 13/2022 de 7 de novembre.

A més, es va aprovar la Declaració Institucional dels Grups polítics municipals del PP, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans, Compromís, PSPV-PSOE i regidora no adscrita a cap grup polític, amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona, 25 de novembre de 2022.

També es va donar compte de la correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general, així com del control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària i de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.

En l’àrea de tresoreria també es va donar compte de l’Informe de Tresoreria Municipal número 213/2022 relatiu a la Llei de Morositat i del número 214/2022 PMP 3r Trimestre 2022 (RD 635/2014). (Exp. 2022/06.06.29/1468).

En intervenció es va donar compte del Ple d’Informe d’Intervenció Municipal núm. 528/2022, sobre execució Pressupost 3r Trimestre 2022. (Exp. 2022/06.04.11/1502) i en personal de l’expedient RH196-2022 Bases Generals processos selectius.

D’altra banda es va deixar sobre la taula la proposició del grup polític municipal Vox per a desenvolupar un projecte d’ajuda a dones embarassades en situació de vulnerabilitat, per no poder connectar bé amb el Portaveu de Vox, Fidel Valcarce.

A més es va aprovar la proposició del Grup Polític Municipal de Ciutadans per a condemnar la supressió del delicte de sedició del Codi Penal amb els vots a favor del PP i Ciutadans, els vots en contra de Compromís i el PSPV-PSOE i l’abstenció de la regidora no adscrita i Mas Camarena -Torre en Conill. A l’haver empat, es va dur a terme una segona votació, amb la qual es va obtindre el mateix resultat, i va prevaldre el vot d’alcaldia, aprovant-se així aquesta proposició.

Seguidament, es va incloure un punt que no estava contemplat en l’ordre del dia sobre unes modificacions electorals el qual va ser aprovat amb els vots a favor del l’equip de govern  (PP, Mas Camarena -Torre en Conill i Ciutadans) i les abtencions de Compromís,  PSPV-PSOE i la regidora no adscrita.

Posteriorment, es va tractar la renuncia de la regidora de Compromís, Raquel Puig i Salavert, i la següent candidata de la llista  Mª Nieves Sánchez i Quilis. Durant aquest punt, els portaveus dels grups de la corporació i l’Alcaldessa, van oferir-li unes paraules d’agraïment pel seu treball a Raquel, la qual també va brindar unes paraules amb molta emoció.

Finalment, va arribar el torn de precs i preguntes dels regidors i de les veïnes i veïns assistents al ple. Al llarg d’estos dies donarem més detalls i, a continuació, adjuntem un vídeo el qual també podeu trobar en l’últim informatiu de “Bétera a la setmana“:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia