Hui dimarts, 27 de desembre, tindrà lloc un ple extraordinari a Bétera. Aquest es durà a terme a les 18.00 hores, en el saló de plens ubicat al castell de la localitat.

L’ordre del dia és el següent:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Ratificació pel Ple de la urgència de la convocatòria.
2. INTERIOR.- Presa de possessió de Sr. ANTONIO MANUEL MARZO PASTOR, com a Regidor del grup polític municipal COMPROMÍS.
3. PERSONAL.- Expedient sobre aprovació modificació plantilla municipal, Annex I de personal exercici 2022 i RPT vigent.
4. HISENDA.- Expedient sobre modificació ordenança fiscal 10 reguladora de la Taxa per prestació del Servei de subministrament d’Aigua potable. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva.
5. MEDI AMBIENT.- Expedient sobre revocació de la competència delegada en el Consorci València Interior per acord plenari de 02/06/2014, del servei de recollida de paper cartó i envasos lleugers.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia