Tot i que en el resum del passat ple extraordinari del 27 de desembre ja ho vam tractar, algunes veïnes i veïns ens demanen tot el detall del fragment on es parla de l’expedient sobre la modificació de l’ordenança fiscal 10 reguladora de la Taxa per prestació del Servei de subministrament d’Aigua potable, atenent la resolució d’al·legacions presentades i la seua aprovació definitiva. Cal indicar que en aquest punt, Compromís i PSPV van presentar unes al·legacions on es demanava que el Consistori asumira l’increment de la factura de l’aigua.

En primer lloc, va intervindre Manuel Pérez, com a portaveu de l’equip de Govern. Així, va donar-li l’enhorabona als regidors municipals responsables de l’aigua, Carlos Abad i Eva Martínez pel seu treball en aquesta àrea. Pérez va exposar i detallar l’ordenança i també va parlar sobre la presentació de les quatre al·legacions (dos de Compromís i dos del PSPV-PSOE) i el motiu de desestimar-les. Entre altres, el regidor explicava que l’ordenança ja s’havia debatut i que les quatre al·legacions ja estaven “debatudes i explicades tant pels tècnics com els polítics” (on els tècnics van dir que el Consistori no podia asumir aquesta taxa segon va afegir Pérez) i dos d’elles no eren al·legacions que pertanyien a modificacions d’ordenances fiscals i les altres dues eren copiades d’un partit i altre.

Per a contextualitzar aquest assumpte, cal recordar que, Compromís va presentar dues al·legacions, tal i com ja s’ha indicat. La primera al·legació incidia en què la quota de connexió, que ascendix a 761.894,98 euros, fora assumida íntegrament per l’Ajuntament. La segona de les al·legacions d’aquest grup proposava la creació d’un Fons Social. Este Fons Social aniria a càrrec de la regidoria d’Aigües i es destinaria a persones amb dificultats per a cobrir la taxa.

D’altra banda, el grup socialista també va presentar dues al·legacions. Així, aquest demanava l’eliminació de la taxa de l’aigua potable, la quota fixa Emshi que ascendeix a 57,14 euros anuals o subsidiàriament la quota de conservació /connexió. Igualment, reclamava que la inclusió de l’obligació de realitzar inspeccions sanitàries mensuals.

Després de l’exposició de Manuel Pérez, va intervindre el regidor de Compromís, Enric Álvarez, perquè el portaveu de l’equip de govern li explicara el motiu de desestimar les al·legacions titllant-les d’il·legals.

Després de diverses intervencions entre els regidors, va tindre el torn de paraula la portaveu socialista  José Ballesteros.

Posteriorment, es va passar a la votació de la desestimació de la primera al·legació, presentada pel PSPV-PSOE, sobre la reducció de l’Emshi. A favor de la desestimació va votar l’equip de govern format per PP, Mas Camarena-Torre en Conill i Ciutadans (10 vots) i en contra Compromís, PSPV-PSOE i regidora no adscrita (10 vots) i l’abstenció de Vox (1 vot). A l’haver-hi empat es va tornar a votar. De nou va eixir empat i va prevaldre el vot de qualitat d’alcaldia, desestimant-se així l’al·legació.
Seguidament, es va votar la desestimació de la segona al·legació presentada pels socialistes. El resultat va ser el mateix que en la primera al·legació, on també va prevaldre el vot de qualitat d’alcaldia.
A continuació, es va passar al vot de la desestimació de la tercera al·legació presentada per Compromís referida a la quota de connexió. El resultat dels vots va ser el mateix, tornant a tindre prioritat el vot d’alcaldia.
Per a concloure aquest punt, es va votar la desestimació de la quarta i última al·legació, sent de nou el mateix resultat.
D’aquesta manera, amb el vot de qualitat d’alcaldia, es van desestimar les quatre al·legacions.

A continuació, adjuntem el fragment del vídeo amb les diverses intervencions perquè les nostres veïnes i veïns puguen escoltar-les al detall.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia