En els diferents plens ordinaris de Bétera hi ha un punt de precs i preguntes per als regidors de la corporació municipal. Així, en la passada sessió diversos edils van formular una sèrie de qüestions i precs.

En primer lloc, la portaveu de Compromís, Cristina Alemany, va preguntar per la situació en la que es troba actualment les diferents demandes que el veïnat de Montesano li ha traslladat al Consistori de Bétera.

“Consultant els registres d’entrada, hem vist que hi han diversos escrits al llarg d’uns quants mesos del veïnat de la urbanització Montesano. Al ple d’agost també van vindre una sèrie de veïns a traslladar unes inquietuds que tenien respecte a la urbanització. Temes principalment que estaven relacionats amb la seguretat, però també amb la neteja viària, neteja dels contenidors, la falta de senyalització dels carrers, amb la velocitat excessives dels vehicles, amb la problemàtica dels embornals i en els últims mesos també tema de robatoris. Tinc entés que, a banda de registres, representants del veïnat de Montesano han tingut reunions amb els regidors que he nomenat i amb l’alcaldessa també. M’agradaria saber en quina situació es troba cadascuna de les demandes que els representants de Montesano han traslladat a les diferents regidories”, va instar Alemany.

La regidora d’Urbanisme, Eva Martínez, va explicar que “ells demanaven una zona verda que no tenien a Montesano. Vam estar estudiant i veient la viabilitat i possibilitat de comprar una parcel·la a Montesano i destinar-la a zona verda. Al final el que hem acordat des d’Urbanisme amb els veïns és que les parcel·les patrimonials que hi ha al R-21, pegades a Montesano es destinaran a zona verda. Carlos, com a regidor de Parcs i Jardins ja hi ha encarregat eixe projecte per a fer una zona verda. A més, en el R-21 que està pegat a Montesano tenim també un dotacional que comparteix els usos com poden ser de dotacional educatiu i dotacional esportiu i s’està plantejant també en eixe dotacional, pegat a la bassa de recollida de tempestes, el fer també una actuació esportiva de pistes des de la regidoria corresponent. Des d’Urbanisme hem comprovat també que l’ús és compatible i no s’hauria de fer cap modificació d’usos”.

“Sobre els embornals, Gloria i jo som coneixedores que en Montesano hi ha alguns tapats. M’estranyava un poc, ja que jo no tenia coneixement d’açò. Doncs en Montesano, l’EPSAR encara que no hi ha xarxa separativa d’aigües pluvials, com estava feta anterior a la normativa la recull i no hi ha impediment per la seua part i la té que recollir. Així que ho revisarem amb els tècnics”, va comentar també Martínez.

Seguidament, la regidora de Medi Ambient, mobilitat i neteja viària, Gloria Campomames, va indicar que “respecte a les vies, una d’elles està també relacionada amb el departament de Policia perquè plantegen que el carrer Nardos es quede en una única direcció, a més d’acabar-la de senyalitzar. Doncs, sembla que a Montesano des de 2016 aproximadament es va quedar la urbanització per senyalitzar la meitat i no s’ha fet mai. Ells demanen que s’acabe de senyalitzar i que el carrer Nardos siga d’una única direcció. Nosaltres ja hem explicat que açò últim no es pot fer perquè per a fer-ho cal reconfigurar tota la zona per a entrades i eixides. I és que el carrer Nardos és compartit entre Bétera i Sant Antoni de Benaixeve i la part de Sant Antoni és d’una única direcció i la part de Bétera de dues direccions. Per tant, s’hauria de desviar el trànsit per una zona que és de Sant Antoni en dues parts que estan per asfaltar i la policia no dirigirà el trànsit per una zona que no està asfaltada i que després vindran les queixes i problemes. En el moment en què Sant Antoni de Benaixeve asfalta eixes dues zones per part de la policia no hi haurà cap problema. Però caldrà esperar a això”.

“Respecte a la senyalització, una de dues, o senyalitzem el que hi ha i després quan s’actualitze eixe carrer es torna a senyalitzar d’una altra manera perquè s’haurà de canviar direccions o ens esperem. És un poc la decisió que estem ara mirant de prendre. Possiblement, s’haurà de senyalitzar perquè si esperem al fet que asfalte Sant Antoni, igual passa una altra legislatura”, va explicar Campomames.

“Quant als badens, ja vaig parlar amb ells. Es va posar els badens de plàstic (de goma) i, en el moment que férem un altre projecte es posarien. El projecte està en marxa, però no està acabat encara, almenys en dos o tres mesos no estarà finalitzat. No obstant, en el moment que estiga el projecte ho durem a terme. Després ens suggereixen que no passen camions, però és que els camions passen per tots els llocs. Hi ha coses que em semblen raonables però altres que no. Mentre hi haja obres és així”, va prosseguir.

“Des de l’1 de desembre, els contenidors estan tots nets. Es recull absolutament tots els dies i s’estan llevant tots els desbordes per part de l’empresa. Més de dos dies no crec que hi haja desbordes. He estat el tècnic i jo supervisant-ho per a fer un seguiment i crec que ara està prou bé”, va afegir l’edil.

Per la seua banda, el regidor de Parcs i Jardins, Carlos Abad, va declarar que va tindre una reunió amb les veïnes de MontesanoPatricia i Alba, i li van demanar una zona enjardinada per a jocs de xiquets i va estar mirant-ho amb l’edil d’Urbanisme, Eva Martínez. “Efectivament, hi ha una parcel·la entre els carrers 09 i 10 i els carrers Violetas i número 15 (la parcel·la 21 PP2) de 2.900 metres aproximadament i vaig quedar amb elles en què demanaria un projecte per a fer una zona enjardinada, un parc infantil i una zona de jocs biosaludables. Ja tinc les tres ofertes per a fer el projecte. La més econòmica són uns 10.000 euros, IVA inclòs. I ara el tècnic té les tres ofertes per a preparar el seu informe i seguir endavant”, va explicar Abad.

“També han aprofitat per a demanar-me una zona esportiva de 9.000 metres i com aquest assumpte és més competència de l’àrea d’esports ho parlaré amb Elia i li donarem una solució”, va afegir.

Així mateix, Elia Verdevío, com a responsable de l’àrea d’esports va detallar que les vegades que s’ha reunit amb les veïnes i veïns li han traslladat el mateix que ja havien comentat els altres regidors i han estat treballant per a resoldre tots els temes que demandaven.

Finalment, el regidor de Policia i Seguretat Ciutadana, Julio Inés, va comentar que hi ha temes estructurals i altres conjunturals. “Ells bàsicament sol·liciten per a agilitzar el trànsit el desdoblament del carrer Nardos per la paral·lela i, com ha dit Gloria, és una bona idea perquè el trànsit serà menys dens en cada sentit. Però com hi ha un tram que és de Sant Antoni i està sense asfaltar i nosaltres ahí no podem desviar el trànsit”, va indicar.

“També es queixen que el trànsit és intens en el carrer Nardos de camions. Nosaltres no podem dir-li als camions per on han de circular. Eixa, és l’eixida a l’autovia i ara s’estan executant les obres del R-21 i jo entenc que és un problema conjuntural. Les obres finalitzaran i la situació es normalitzarà”, va afegir.

“Després, hi ha hagut un problema supramunicipal que ens ha tocat, encara que de reüll. A finals de novembre va haver-hi una onada de robatoris d’una banda organitzada que venien de Riba-roja de Túria i Sant Antoni i en el pont li va tocar a la zona de Montesano. Va haver-hi dues o tres intrusions en cases. Nosaltres ho vam traslladar a la Guàrdia Civil i, dins de les nostres competències municipals, van tindre unes setmanes més presència policial dissuasiva i això es va passar”, va concloure Julio Inés.

Després de les respostes dels diferents regidors, la portaveu de Compromís, Cristina Alemany, va proposar que “caldria posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Sant Antoni” per a aclarir l’assumpte de l’asfaltat i el tema de les direccions del carrer Nardos anteriorment mencionat.

Així mateix, va suggerir que es mirara si es podria regular el trànsit d’alguna manera amb la regulació d’horaris i limitant la velocitat. En aquest sentit, l’edil de la policia va indicar de nou que ell va estar amb el cap de la policia que era qui havia de valorar eixos assumptes i que l’horari de pas dels camions és l’horari comercial i en eixa franja no es pot limitar.

A continuació, adjuntem el vídeo amb totes les intervencions sobre aquest punt:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia