La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública continua impulsant el Pla d’Atenció Primària i Comunitària amb la introducció, a partir d’aquest dijous 19 de gener, de contingents específics en Infermeria. Això significa que cada infermer o infermera d’Atenció Primària tindrà una població assignada, tal com ja ocorre en el cas de Medicina de Família, on cada facultatiu/a té adjudicats uns pacients i respon d’ells.

L’assignació de població a professionals de la Infermeria és una de les iniciatives contemplades en el Marc Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària, que preveu una inversió de més de 326 milions d’euros per a dotar a aquest nivell assistencial de més personal, més recursos, més tecnologia i un nou model organitzatiu i assistencial.

Fins ara, el personal d’Infermeria no comptava amb un contingent poblacional propi, sinó que feia seu el del personal de Medicina de Família amb el qual treballara, que sí que el tenia. D’aquesta manera, si un professional d’Infermeria feia tàndem amb dos mèdics/as de família assumia la població assignada a tots dos. A partir d’ara, cada recurs d’Infermeria té el seu propi contingent i se situa per davall de 1.500 persones.

En aquest punt, Sanitat també ha previst factors correctius per a garantir un repartiment del personal d’Infermeria equitatiu, en funció de la complexitat assistencial, determinants socioeconòmics o grups familiars, entre altres.

Aquesta millora en la ràtio és possible perquè Sanitat està reforçant i consolidant al personal d’Infermeria a través dels processos iniciats tant per a incrementar la plantilla del sistema valencià de salut com per a reduir la temporalitat en l’ocupació. En concret, de les 6.007 noves places estructurades creades l’any passat, el 35% són d’Infermeria i, d’elles, 680 en Atenció Primària.

A efectes pràctics, introduir contingents específics en Infermeria significa que una mateixa infermera, o infermer, acompanyarà als pacients que tinga assignats al llarg de totes les etapes de la seua vida, tal com ocorre ara amb Medicina de Família. A més, el personal d’Infermeria podrà desenvolupar activitats de prevenció i promoció de la salut comunitària ajustades a les singularitats de la població que tinga assignada.

En qualsevol cas, si per algun motiu, el o la pacient està en desacord amb el recurs d’Infermeria assignat podrà sol·licitar el canvi, aquesta possibilitat de lliure elecció es manté.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia