Un total de 230 persones amb hipoacúsia han sigut intervingudes als hospitals públics de la Comunitat Valenciana l’any passat i han millorat la seua capacitat auditiva gràcies a un implant coclear, la qual cosa suposa un increment d’un 84% respecte a 2021, any en què es van realitzar 125 implants d’aquestes característiques.

El 25 de febrer se celebra el Dia Internacional de l’Implant Coclear, un dispositiu electrònic que és capaç de recollir els sons, transformar-los en estímuls elèctrics i transmetre’ls al nervi auditiu perquè aquest els envie al cervell.

Per províncies, s’han realitzat 189 implants a València, als hospitals La Fe (69), Clínic (47), La Ribera (28), Doctor Peset (15), Sagunt (8), Manises (6), Arnau (5) i General (4); 36 a la província d’Alacant, als hospitals General-Doctor Balmis (19), Orihuela (8), Dénia (7), Torrevieja (1) i Vinalopó (1); i 5 a la província de Castelló, als hospitals de Vinaròs (3) i General de Castelló (2).

Així mateix, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha finançat en 2022 endopròtesi o implants quirúrgics amb una inversió de 3.838.008 euros, als quals cal sumar 1.024.658 euros en endopròtesis o recanvis de components externs (micròfons, antenes, cables, etc) per als pacients que els requerien.

En concret, per grups d’edat, pacients pediàtrics (0 a 14 anys) suposen el 16,52% d’aquestes intervencions, amb un total de 38 implants coclears realitzats l’any passat. Quant al grup d’edat al qual se li han practicat més implants (86) és el de 45 a 64 anys.

Per part seua, el grup de 15 a 44 anys representa el 19,56% del total d’implants realitzats (45 implants), seguit del grup d’entre 65 i 74 anys (40 implants, que suposa el 17,39% del total) i el de majors de 75 anys (21 implants o 9,13% del total d’implants realitzats).

Per sexes, són les dones les que han rebut major nombre d’implants coclears en 2022, amb un total de 121 implants, que representa el 52,60% del total d’implants, enfront dels homes (109 implants, és a dir el 47,39%).

Segons el personal expert, l’implant coclear és, en l’actualitat, l’únic dispositiu capaç d’estimular directament el nervi auditiu en pacients amb una hipoacúsia profunda deguda a un mal coclear que no es pot corregir ni mèdica ni quirúrgicament i, per tant, l’única opció que tenen per a escoltar, millorant la seua qualitat de vida, en evitar la deterioració cognitiva i l’aïllament social.

Línies d’investigació del Incliva i el Clínic

El Incliva, en coordinació amb el Servei d’Otorrinolaringologia de l’Hospital Clínic de València, ha realitzat en els últims anys diversos estudis en persones adultes i en xiquets i xiquetes.

L’últim d’ells, presentat al gener, té l’objectiu de veure si pacients amb hipoacúsia unilateral o hipoacúsia asimètrica podien beneficiar-se de la implantació coclear en l’oïda amb hipoacúsia neurosensorial profunda.

L’estudi ha demostrat que aquest dispositiu ha generat en ells una millora de la comprensió (en silenci i amb soroll de fons), en la localització del so i en la seua qualitat de vida. Es va realitzar amb 20 pacients reclutats entre gener de 2016 i desembre de 2020.

L’Hospital Clínic i Incliva també van impulsar amb anterioritat un estudi que va demostrar la importància de la detecció precoç de la hipoacúsia en xiquets i xiquetes per a tractar-la al més prompte possible i promoure el desenvolupament auditiu, ja que com més prompte millor s’intervinga -al voltant dels 12 mesos d’edat-, millors beneficis s’obtenen.

Els resultats de totes dues tesis s’estan traslladant a la pràctica clínica i, de fet, ja s’està intentant actualment realitzar l’implant coclear el més primerencament possible en xiquets i xiquetes. Quant als casos d’hipoacúsia unilateral i asimètrica, s’està oferint l’opció de l’implant coclear si el pacient ho desitja.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia