La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha llançat la convocatòria d’ajudes per a donar suport a plans integrals que impulsen la competitivitat industrial sostenible, desenvolupats per associacions i agrupacions empresarials innovadores de la Comunitat Valenciana, amb una dotació de 2,1 milions d’euros.

Aquestes subvencions, que s’han publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV), formen part de la cinquena fase d’implantació del *PEIV 2018-2023.

Estan destinades a les associacions empresarials del sector agroalimentari, automoció, biotecnologia, ceràmica, vidre i materials de construcció no metàl·lics, cuir i calçat, energia, envasos i embalatges, paper i arts gràfiques, sector espacial i aeronàutic, joguet i productes infantils, fusta, moble i il·luminació, marbre, pedra natural i àrids, metall mecànic, plàstic, indústries creatives i culturals, indústria química, tèxtil, logística i valorització de materials.

Actuacions subvencionables

D’acord amb l’ordre publicada en el DOGV, cadascun d’aquests sectors comptarà amb una dotació pressupostària d’uns 140.000 euros per a subvencionar actuacions que s’emmarquen en alguna de les tipologies prioritzades en el PEIV entre les quals es troben:

La Innovació amb accions com la millora de la gestió de la innovació interna de les empreses, la reconversió de processos productius cap a la fabricació de productes diferenciats, la transferència d’innovació entre diferents sectors, la transferència de coneixement i la vigilància tecnològica i de mercats
La Indústria 4.0 amb accions per a intensificar la transformació digital dels processos industrials i l’ús de tecnologies habilitadores, així com organització d’accions formatives i de divulgació en noves tecnologies relacionades amb la indústria 4.0 i la transformació digital
La Internacionalització i Cadena de Valor amb accions de promoció exterior, prospecció de mercats globals, màrqueting digital, economia circular, green deal i Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Formació i Talent amb accions de promoció de la FP Industrial, formació en centres de treball i FP Dual, bases de dades de professionals formats i accions formatives
Cooperació amb accions per a potenciar consorcis de cooperació i fomentar la col·laboració entre empreses.
El pressupost mínim subvencionable del pla d’actuació serà de 10.000 euros, IVA exclòs.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 3 de març fins al 3 d’abril de 2023.

Les entitats sol·licitants podran buscar el tràmit telemàtic específic en el catàleg de Serveis Públics interactius de la Generalitat a través de l’enllaç sede.gva.es, o accedir directament al mateix en l’apartat d’Incentius i ajudes en matèria d’indústria de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, través del següent enllaç.

Les instruccions i requisits per a emplenar electrònicament la sol·licitud general de subvenció estan disponibles cindi.gva.es.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia