La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica (Fisabio) participa en el projecte europeu ‘Health4EUkids’, una acció conjunta per a implementar bones pràctiques de promoció de la salut per a millorar la salut des de la infància.

Una de les iniciatives d’aquest projecte està dirigida a reduir l’obesitat infantil en barris vulnerables i es durà a terme en dos barris dels departaments de salut de la Ribera i de l’Arnau de Vilanova-Llíria.

Es tracta d’una intervenció comunitària que es pretén estendre a altres barris vulnerables de la Comunitat Valenciana per a crear una xarxa de barris BIP (Barris d’Innovació en Promoció de Salut), amb el suport dels Centres de Salut Pública i els Ajuntaments dels municipis de XarxaSalut (la xarxa de municipis per a la salut de la Comunitat Valenciana) que vulguen participar en aquest.

Formen part d’aquest projecte altres països europeus com Bèlgica, Grècia, Croàcia, Finlàndia, Hongria, Itàlia, *Lituacia,  Malta, Polònia, Portugal i Eslovènia. A Espanya, també participen altres fundacions i centres d’investigació, així com administracions d’altres comunitats autònomes: País Basc, Galícia, Andalusia, Cantàbria i Balears.

Aquesta iniciativa no sols s’encarregarà de revisar les dietes i reduir l’alimentació no saludable, sinó d’anar més enllà, a fi de reduir els entorns “*obesogénicos” (que afavoreixen el desenvolupament de l’obesitat o que estimulen hàbits i comportaments que condueixen a l’excés de pes), a través d’accions amb la població per a reduir les desigualtats existents en “obesitat” en la població més vulnerable  i donada la probabilitat que aquesta es desenvolupe en l’edat adulta si ja s’ha tingut sobrepés o obesitat sent xiquet o xiqueta.

El que es pretén és incrementar l’activitat física, les activitats de temps lliure saludables, de caps de setmana, en i des de les famílies, els col·legis, els barris, comptant amb la col·laboració dels respectius ajuntaments.

Dirigit a joves d’entre 6 i 14 anys, aquest projecte d’acció comunitària pretén crear primer una xarxa de persones en el barri procedents d’institucions com el centre de salut, l’escola, els xiquets i xiquetes, famílies i docents, l’ajuntament, entitats juvenils, etc, i involucrar-los per a “co-crear” les accions a realitzar, és a dir, decidir entre els qui participen què es pot fer i com posar-lo en marxa en el barri, per a previndre l’obesitat no sols infantil sinó també adulta.

El projecte “Health4EUkids”, cofinançat per la Unió Europea  (en virtut de l’acord de subvenció número 101082462), s’ha presentat, juntament amb altres projectes, en la jornada que se celebra aquest divendres, 3 de març, en la Sala d’actes de la Direcció General de Salut Pública (Avda Catalunya, 21. València) denominada “MenjarS3 Saludable, Sostenible, Solidari als centres educatius valencians”, que també aborda el nou Decret sobre alimentació en centres educatius.

Segons dades provisionals de l’Enquesta de Salut 2022 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, les persones amb excés de pes en la infància tenen una major predisposició a tindre-ho en l’edat adulta i major probabilitat de patir diabetis i malalties cardiovasculars, entre altres problemes de salut.

Malgrat un cert descens observat des de 2010, una quarta part de la població *infantojuvenil (2 a 17 anys) presenta excés de pes i s’observa major prevalença en el sexe femení. Així, en les xiques, la prevalença de sobrepés s’ha incrementat respecte a 2010 (18,2%  enfront de 15,6%).

No obstant això, en els xics, s’observa una reducció tant en la prevalença d’obesitat com de sobrepés. D’aquesta manera, la prevalença de sobrepés s’ha situat en 13,1% enfront de 17% en 2010, la qual cosa suposa un descens del 22.94%. Quant a l’obesitat, el decrement encara és major per als homes (38,25%), situant-se  la prevalença en 2022 en 11,3% enfront de la registrada en 2010 (18,3%).

Respecte a la població adulta (18 anys o més), el sobrepés continua afectant més homes (42,1%) que a dones (27%) i la proporció de persones amb excés de pes augmenta amb l’edat en tots dos sexes.

Així, una de cada dues persones adultes presenta excés de pes, arribant a afectar 3 de cada 5 persones de 65 o més anys (66,8% dels homes i 57% de les dones). Per part seua, la prevalença d’obesitat en adults se situa en un 15% en homes i un 12,7% en dones, amb descensos d’un 7,40% i 14,76%, respectivament respecte a 2010.

També destaquen altres variables socials en la distribució de l’excés de pes, com el nivell educatiu, fonamentalment en dones adultes, de manera que a mesura que disminueix el nivell d’estudis s’incrementen les xifres de *sobrebeso i obesitat. Aquesta diferència és menys marcada en els homes, així com en la població *infantojuvenil, encara que sí que es registra una prevalença d’excés de pes major entre les famílies sense estudis o amb estudis primaris.

Respecte a l’activitat física i el sedentarisme, segons dades de l’Enquesta, quasi la meitat dels homes i 1 de cada 3 dones adultes realitza activitat física beneficiosa per a la salut (practica esport, gimnàstica, camina de pressa, etc.).

Aquesta diferència a favor dels homes s’observa en tots els grups d’edat i s’accentua en les persones més joves, amb valors més elevats a mesura que s’incrementa el nivell educatiu i s’ascendeix en l’escala social.

Així, quasi una *cuarte part de la població de 5 a 14 anys realitza activitat física, amb regularitat almenys 2 hores setmanals en temps d’oci, amb diferències segons sexe (27,6% dels xiquets i 19,7% de les xiquetes), especialment en el grup de menor edat. La pràctica d’activitat física en la infància presenta també diferències per classe social, amb un temps d’oci menys actiu en la població infantil més desfavorida.

Altres actuacions de la Conselleria relacionades amb la prevenció del sobrepés i l’obesitat són els programes dirigits al foment de l’alimentació mediterrània i de proximitat. Un d’aquests programes és el d’avaluació i foment de la qualitat nutricional de l’oferta alimentària en centres escolars.

En el curs 2021-2022 s’ha avaluat l’oferta alimentària de  551 centres escolars d’educació primària i ESO que presten servei de menjador.

En el 98,7% dels centres avaluats se serveix per al menjar de migdia com a mínim 1 ració de peix; en el 94,6% se serveix com a mínim 1 ració de llegums; en el 75,5% se serveixen com a mínim 4 racions de fruita fresca; en el 81,5%, no se servisca més d’1 ració de plats precuinats, tal com es recomana en l’Estratègia NAOS (Document de consens sobre l’alimentació en els Centres Educatius del Ministeri de Sanitat. 2010). I tan sols un 39% compleix la recomanació d’oferir almenys 4 racions de verdures en el menjar del migdia de la setmana lectiva.

Posada en marxa en 2018, Xarxasalut és una xarxa de municipis compromesos amb la salut en la Comunitat Valenciana, que permet treballar de manera conjunta des de l’administració autonòmica i local. Un dels objectius és subvencionar projectes relacionats amb bones pràctiques i cura de la salut, entre ells el foment d’una alimentació saludable i l’exercici físic.

Actualment, un total de 278  municipis de la Comunitat Valenciana formen part d’aquesta xarxa. Per províncies: 59 municipis de Castelló, 84 d’Alacant i 135 de València.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia