L’Ajuntament de Bétera va celebrar ahir dilluns, 06 de març, el ple ordinari de març. Aquest va tindre lloc en el Saló de Plens del Consistori situat al castell de la localitat.

La sessió va començar al voltant de les 18.07 hores per problemes amb el so. En primer lloc, l’alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, va disculpar la no assistència de Cristina Alemany, per motius de salut, i la de la regidora no adscrita,  José Yago, per motius personals.

En primer lloc, es va aprovar l’acta de la sessió anterior número 02 del 06 de febrer de 2023.

En segon lloc es va tractar la Declaració Institucional dels Grups polítics municipals del Partit Popular, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans, Compromís i regidora no adscrita a cap grup polític, amb motiu del dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

Després de la lectura de la citada declaració, per part del secretari del Consistori, el Portaveu de Vox, Fidel Valcarce, va intervenir per explicar el motiu de no adherir-se a aquesta declaració, apel·lant que el seu partit apostava “per una igualtat real”.

Seguidament, l’alcaldessa del municipi va mostrar estar “completament a favor” d’aquesta declaració.

D’altra banda, es va assabentar al ple de la correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general, així com del control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia, dictades des de l’última sessió plenària ordinària.

En el següent punt es va donar compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària. En aquest citat punt, el regidor municipal de Compromís, Joano Baudés i el regidor municipal del PSPV-PSOE, José Miguel Granell, van formular diverses qüestions sobre la Junta de Govern número 7.

A continuació, es va aprovar per unanimitat la inclusió en l’ordre del dia una esmena de Compromís referida a l’expedient SEC 56-2022- 1028 sobre l’atorgament de noms a les vies públiques de la Urbanització Mas Camarena. Compromís proposava que la retolació dels noms dels carrers es realitzarà de forma bilingüe.
Després d’una breu intervenció del Portaveu de Vox per a matissar la retolació, es va passar a la votació del punt. Aquest també va ser aprovat per unanimitat de totes les forces polítiques representades en la corporació municipal de l’Ajuntament de Bétera.

Seguidament, es va aprovar també per unanimitat l’expedient en  sobre aquest atorgament de noms.

En l’àrea d’Urbanisme es va aprovar l’expedient sobre Pla de Reforma Interior (document refós), l’estudi d’Integració Paisatgística i Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Execució “Jonquera Sud” del Pla General de Bétera. Després d’unes qüestions del regidor de Compromís, Joano Baudéses passar a la votació del punt. Aquest assumpte es va aprovar amb els 10 vots a favor de l’equip de govern format pel Partit Popular (4 vots), Mas Camarena – Torre en Conill (3) i Ciutadans (3) i les 09 abstencions de Compromís (5 vots), PSPV-PSOE (3 vots) i Vox (1 vot), tenint en compte que no estaven ni Cristina Alemany ni la regidora no adscrita.

A més, es va aprovar per unanimitat l’adhesió al Conveni marc entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i l’entitat Ecoembalajes Espanya, SA.

Després, en el departament d’Hisenda es van aprovar tres punts sobre l’expedient d’aprovació de diferents factures. En primer lloc es va votar la inclusió d’aquests tres punts, aprovant-se per unanimitat. Després de diferents intervencions, es van aprovar (per separat) els tres punts amb el mateix resultat de vot: 10 vots a favor de l’equip de govern format pel Partit Popular (4 vots), Mas Camarena – Torre en Conill (3) i Ciutadans (3) i les 09 abstencions de Compromís (5 vots), PSPV-PSOE (3 vots) i Vox (1 vot).

Així mateix, es va aprovar la proposició del grup polític municipal del Partit Popular, per a sol·licitar la disculpa, rectificació i cessament immediat de la ministra i la secretària d’estat d’igualtat per la llei del “Sólo sí es sí”.

Després d’un intens debat entre regidors de diferents grups, es va passar a la votació. Es va produir un empat de 8 a 8, amb els vots a favor del Partit Popular (4), Ciutadans (3) i Vox (1) i els vots en contra de Compromís (5) i el PSPV-PSOE (3), així com les 3 abstencions dels 3 tres regidors de Mas Camarena-Torre en Conill. A causa de l’empat es va tornar a votar el punt i, com el resultat va ser el mateix, es va aprovar finalment amb el vot de qualitat d’alcaldessa.

Seguidament va arribar el torn de precs i preguntes dels regidors i, finalment el de les veïnes i veïns.

Aquest ple va finalitzar quasi a les 23.00 hores.

Anirem oferint-vos més detalls en altres publicacions.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia