Hui dilluns, 03 d’abril de 2023, tindrà lloc a Bétera el Ple Ordinari del mes d’abril de l’Ajuntament del municipi. Aquesta sessió, si no hi ha algun canvi, és de les últimes sessions plenàries de l’actual legislatura municipal 2019-2023. Cal indicar que tots els plens ordinaris se solen realitzar cada primer dilluns de mes.

El citat ple es durà a terme en el saló de plens del Consistori, situat dins de les instal·lacions del castell de Bétera. L’acte donarà principi a les 18.00 hores, com habitualment.

A continuació, adjuntem l’ordre del dia de hui, amb els punts previstos a tractar en aquesta sessió plenària ordinària del mes d’abril de 2023.

1. RÈGIM JURÍDIC. – Aprovació, si escau de les actes de les sessions anteriors núm. 03/2023 i núm. 04/2023 de 6 i 13 de Març, respectivament.

2. RÈGIM JURÍDIC. – Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.

  • ENTRADA Del 3062 al 4564 del 28 de Febrer al 28 de març 2023.
  • EIXIDA Del 1777 al 2580 del 28 de Febrer al 28 de març de 2023.

3. RÈGIM JURÍDIC. – Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària (del núm. 241 al núm. 516, dictades del 31 de Gener al 28 de Febrer de 2023).
4. RÈGIM JURÍDIC. – Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària (núm. 9,10,11 I 12 celebrada el 28 de Febrer, 7, 14 i 21 de març, respectivament).
5. HISENDA.- Expedient sobre aprovació Factures FPL 2419/2023 REC OBJECCIÓ núm. 007/2023. 2023/06.04.10/2419.
6. HISENDA.- Expedient sobre aprovació factures FPL 2420/2023 REC OMISSIÓ núm. 003/2023. 2023/06.04.10/2420.
7. DONA I IGUALTAT.- Expedient sobre adhesió a la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de Gènere, de la Diputació provincial de València. 2023/04.02.01/2745.
8. SERVEIS SOCIALS.- Expedient sobre creació i modificació del Reglament Regulador de les Comissions Tècniques de Serveis Socials de l’Ajuntament de Bétera. 2023/04.04.02/1875.
9. URBANISME.- Expedient sobre cessió de la condició d’Agent Urbanitzador del Sector R-13, del Pla General de Bétera i addenda al conveni urbanístic amb modificacions puntuals. 2023/05.09.10/2612.
10. PRECS I PREGUNTES.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia