La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha escomés una profunda renovació de la seua pàgina web que n’optimitza l’aparença visual, l’organització de continguts, la usabilitat i l’accessibilitat.

En concret, el portal web ha experimentat un profund redisseny que confereix més protagonisme a les imatges, amb més aire al voltant del material gràfic (marcs blancs més extensos) per a potenciar-ne l’atractiu visual i facilitar tant la mobilitat entre les diferents pàgines que componen el portal com la cerca de la informació. Als mateixos objectius respon l’ús dels colors i les dimensions de lletra més grans.

Es tracta, doncs, d’un disseny pensat per al consumidor/a (ciutadania en general, pacients, professionals i personal de gestió) perquè la corba d’aprenentatge del maneig siga òptima i els/les visitants arriben a la informació que busquen de la manera més ràpida i fàcil possible.

En aquest sentit, s’ha integrat un motor de cerca perfeccionat perquè els continguts generats arran d’una consulta s’ajusten al màxim a les necessitats del o la internauta i, d’aquesta manera, optimitzar la seua experiència com a usuari/ària.

La navegació també se simplifica gràcies a la nova distribució de continguts, amb un nou menú lateral, així com botons i bàners situats en el centre d’impacte visual del portal web i que contenen enllaços als apartats més consultats.

Aquesta estructura de menús de navegació i de pàgines convenientment jerarquitzada i coherent facilita que es localitze la informació sense importar la porta d’entrada al portal.

En la mateixa línia, s’ha ampliat el footer (la part inferior de la pàgina web) per a introduir continguts nous, més informació corporativa i agilitzar l’accés a aquests en funció de si la persona usuària és un ciutadà/ana o un/a professional.

Un altre dels canvis escomesos es refereix a l’accessibilitat. Aquesta millora s’alinea amb l’aposta ferma de la Generalitat per posar tota la informació al servei de tota la ciutadania, sense exclusió ni dificultats d’accés. D’aquesta manera, es garanteix que el web és accessible per a qualsevol persona, sense importar les seues habilitats o condicions, al mateix temps que es respecta l’estil gràfic corporatiu de la Generalitat (colors, capçalera i disposició de les pàgines).

Amb la mateixa finalitat, la grandària de les fonts utilitzades en el portal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública és adaptable, i el visitant pot canviar-la segons les seues necessitats, per exemple, girant la roda del ratolí mentre prem la tecla Control.

Com indica la directora general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, Llanos Cuenca, aquesta iniciativa també s’emmarca en la línia estratègica Sanitat Pròxima, que té entre els seus objectius “garantir l’equitat en l’atenció sanitària, la plena accessibilitat, la comunicació, l’acompanyament en la cronicitat i l’orientació en l’educació, la promoció i la prevenció en la salut, i complementa els projectes en aquest sentit, juntament amb la versió recent de l’app GVA+Salut”.

Es tracta, a més, d’un disseny que s’adapta a les diferents dimensions de pantalla i dispositius (ordinador, telèfon mòbil, tauleta…).

Quant als continguts, el nou disseny del web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública dona més pes en la pàgina principal a la secció d’Actualitat, amb novetats d’interés públic com ara la participació en al·legacions a projectes, consulta pública prèvia o convocatòries d’ajudes i subvencions.

Addicionalment, hi ha previstes més millores: integrar tots els serveis que s’ofereixen a la ciutadania en un mateix punt d’accés amb un únic sistema d’identificació i optimitzar l’autenticació segons el nivell de seguretat requerit per a cada funcionalitat.

La renovació del portal institucional de Sanitat s’emmarca en un projecte de modernització i adequació de tots els portals que gestiona la Conselleria (portal institucional, portals d’organismes de dependents, portals de campanyes…).

El cost total del servei de desenvolupament, suport tècnic i gestió continuada de les aplicacions i els portals web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ascendeix a 1.344.267,05 euros per al període comprés entre 2022 i 2025.

El portal web de Sanitat va tindre 5.035.203 persones usuàries l’any passat, quan es van registrar 39.721.381 de pàgines vistes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia