La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha posat en marxa una bateria de mesures per a simplificar la renovació dels tractaments farmacològics de pacients crònics.

D’aquesta manera, es minimitzen tant el nombre de cites que la persona interessada realitza per a allargar o renovar la farmacoteràpia com la càrrega burocràtica que suporten els professionals d’Atenció Primària en relació amb aquest tràmit.

Concretament, en breu s’amplia el termini en què els professionals facultatius puguen fer continuacions directes de les prescripcions; fins ara eren deu dies, que s’estenen a trenta. Això significa que els tractaments crònics finalitzats podran prorrogar-se directament en els trenta dies posteriors a la data en què s’hagen esgotat els envasos dispensats.

Una altra de les iniciatives per a evitar visites o telefonades escalonades al centre de salut per part dels i les pacients que han de renovar tractaments és oferir al metge de família la possibilitat de sincronitzar la data de finalització dels tractaments crònics, és a dir, que acaben tots alhora.

A més a més, la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris identificarà periòdicament els i les pacients amb tractaments pròxims a caducar per a activar un missatge d’alerta en la seua història clínica i que, quan el personal facultatiu hi accedisca, decidisca si escau prolongar-los o renovar-los.

Les mesures adoptades, a més d’evitar desplaçaments o contactes innecessaris amb el centre de salut als pacients crònics, millorarà la qualitat de l’atenció prestada a les persones amb tractaments crònics.

De fet, optimitzar la gestió redunda en una atenció mèdica de la major qualitat, amb més temps per a l’anamnesi, el diagnòstic, la farmacoteràpia i el seguiment de cada pacient.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia