Davant l’inici, el passat 11 d’abril, de la campanya de la renda, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recomana als consumidors revisar l’esborrany abans d’enviar-lo. L’organització recorda que els esborranys s’elaboren amb les dades que té Hisenda dels contribuents i pot ocórrer que alguns falten o siguen inexactes. De fet, adverteix que la presentació de l’esborrany amb errors i omissions podria donar lloc a una declaració paral·lela per part d’Hisenda.

Per això OCU recomana que abans de confirmar l’esborrany i enviar-lo a Hisenda, es tinga en compte les següents recomanacions:

Dades personals i familiars. Si durant 2022 s’ha canviat de domicili o estat civil, s’han tingut fills o majors al seu càrrec, s’ha de revisar que aquestes dades figuren de manera correcta en l’esborrany de declaració per a evitar pagar més per no aplicar els mínims i avantatges fiscals.

Despeses i ingressos declarats pels seus immobles. Per a aquells que tenen immobles és convenient verificar que els rendiments dels immobles declarats s’imputen de manera correcta, especialment el percentatge de titularitat en el cas de béns de guanys.

Deduccions en cas de separació. Si durant 2022 es va produir una separació legal és necessari comprovar que les dades sobre immobles s’inclouen de manera correcta. També s’ha de comprovar l’opció que interessa més en el pagament de pensions compensatòries i per aliments.

Declaració dels béns transmesos. Si durant 2022 s’ha venut o donat algun bé, s’ha d’incloure en la declaració el guany o pèrdua de patrimoni obtinguda en la transacció. Però, recorde que Hisenda no admet la compensació de pèrdues de béns donats.

Deduccions familiars. Han de comprovar-se que s’inclou de manera correcta les deduccions a les quals es tenen dret per discapacitat, família nombrosa.

Deducció per maternitat. Si s’ha sigut mare treballadora durant 2022 i no va sol·licitar el pagament anticipat incloga la deducció per maternitat en la seua declaració.

Deduccions autonòmiques. Els contribuents tenen en determinats casos dret a aplicar les deduccions autonòmiques establides en la comunitat en la qual es resideix habitual. Revise les deduccions que poden ser-li aplicables si compleix els requisits exigits. En alguns casos es tracta de deduccions de caràcter familiar (per família nombrosa, per família monoparental, per naixement) o per una sèrie de despeses (per exemple, lloguer d’habitatge, ajuda domèstica, despeses educatives, llibres de text, guarderia, despeses mèdiques, recursos energètics renovables, dispositius d’estalvi d’aigua, vehicles elèctrics o donatius, etc.).

Comprovar quina opció resulta més favorable, declaració individual o conjunta. OCU recorda que els ciutadans poden optar pel tipus de declaració que els resulte més rendible, per això, abans d’enviar l’esborrany a Hisenda han de contrastar el resultat d’una i una altra declaració.

Finalment, OCU recorda que, en cas d’error en enviar l’esborrany, és possible abans que finalitze el termini per a presentar la declaració, accedir a Renda Web per a modificar la seua declaració i corregir les dades errònies.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia