Les oficines Orienta d’atenció integral al col·lectiu LGTBI de la Comunitat Valenciana han posat en marxa el servei d’assessorament, ajuda i acompanyament en el procés de canvi registral de les persones trans, d’acord amb els canvis legals introduïts per la Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, que elimina la necessitat d’informes o actuacions mèdiques per al procés de canvi registral de l’esment relatiu al sexe i també la majoria d’edat per a sol·licitar-ho.

El procés pot assolir un termini màxim de quatre mesos. Primer, cal sol·licitar l’inici del procediment en qualsevol oficina del Registre Civil i l’organisme citarà la persona per a realitzar una compareixença inicial. Després, es tornarà a convocar la persona en un màxim de tres mesos perquè reitere aquesta decisió. Finalment, s’haurà d’esperar un màxim d’un mes per a conéixer la resolució final del Registre Civil.

Amb l’entrada en vigor de la Llei trans es van eliminar els requisits necessaris fins ara per a accedir a aquest procediment: un diagnòstic mèdic que acreditara una disfòria de gènere i tractament hormonal durant, almenys, dos anys.

Ara, la llei permet fer un canvi de sexe en el Registre Civil sol·licitant el canvi per escrit, sense necessitat de presentar proves ni testimonis i que es ratifique en un termini màxim de tres mesos.

Les persones menors d’edat, d’entre 14 i 16 anys, hauran d’estar acompanyades pels seus representants legals per a dur a terme aquest procés i, si les persones menors no compten amb el seu consentiment, es nomenarà personal defensor judicial per a resoldre el conflicte.

De 12 a 14 anys també es pot modificar el gènere en el Registre Civil, sempre que la persona menor tinga l’autorització judicial, que examinarà la seua maduresa. Les persones menors de 12 anys no poden canviar l’esment registral del sexe, però sí el seu nom per a ajustar-lo al gènere amb el qual s’identifiquen.

El Servei d’Atenció Integral LGTBI de la Generalitat compta amb oficines Orienta a les ciutats de València, Alacant i Castelló de la Plana, a més d’oferir atenció telefònica, per videoconferència i a través de correu electrònic. Així mateix, i a partir de maig, l’oficina d’Alacant realitzarà de manera periòdica, i sempre prèvia cita concertada, atenció presencial a la ciutat d’Elx.

Aquest servei, que compta amb professionals multidisciplinaris de l’àmbit social, psicològic i legal, amb experiència en la realitat LGTBI, també ofereix informació i assessorament a professionals de diversos sectors que necessiten orientació especialitzada en aquest àmbit.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia