L’Ajuntament de Bétera ha convocat un ple extraordinari per a hui dimarts, 02 de maig, per a procedir al sorteig de les persones que presidiran o formaran part com a vocals de les meses electorals que tindrà aquest municipi en les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig. L’acte serà a les 11.00 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Bétera situat al castell de la localitat.

Aquesta sessió està oberta a tota la ciutadania fins a completar l’aforament.

En el sorteig es trien les persones per a cobrir cada mesa electoral, de manera que cada càrrec (presidència i dues vocalies) té un titular i dos suplents.

Segons preveu la Llei orgànica del Règim Electoral General, la formació de les meses electorals és competència dels ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona. Les persones que ostenten la presidència i les vocalies de les meses electorals són triades per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors i electores de cada taula.

Per a formar part de les meses electorals cal saber llegir i escriure i tindre menys de 70 anys, a pesar que es pot renunciar a partir dels 65 anys. Les persones que exercisquen la presidència han d’estar en possessió del títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el de graduat escolar o equivalent. Per contra, no poden ocupar la presidència ni les vocalies les persones que concorren a les eleccions com a candidates.

La normativa assenyala que la determinació dels membres de les taules se celebrarà mitjançant una aplicació informàtica per a la qual es necessiten dos números de dues xifres cadascun. El primer número indica el coeficient de salt en la llista d’electors mentre que el segon número indica el nombre de vegades que s’ha de remenar la llista d’electors obtinguda del procés anterior. El resultat determina, finalment, la designació de cadascun dels components (una presidència i dues vocalies) i els corresponents suplents de cada mesa electoral. Tot el procés es realitza per mitjà d’un algorisme matemàtic que garanteix la seguretat del procés.

En els dies següents al sorteig, els ciutadans i les ciutadanes triats a l’atzar rebran la notificació juntament amb un manual d’instruccions sobre les seues funcions. A partir d’aquest moment, disposen d’un termini de set dies per a al·legar davant la Junta Electoral de Zona alguna causa justificada i documentada que els impedisca l’acceptació del càrrec.

L’Ajuntament de Bétera retransmetrà en directe el Ple en el seu canal de YouTube oficial.

Ordre del dia: https://www.betera.es/sites/www.betera.es/files/informatica/plenos/2023/convocatoria%20PLENO%2006%2002-05-2023%20EXTRAORDINARIO.pdf

Emissió en directe: https://www.youtube.com/playlist?list=plsmxemzkqkscd7swb728n4ci-rzpmixdo

Emissió en diferit: https://digiacta.betera.es/va

Imprimir article
Comenta aquesta notícia