• Per a la consecució d’aquests objectius, desenvoluparem una regidoria que tinga competències directes en Benestar Animal, sent necessari ja no sols aquesta denominació, sinó la formació i l’assessorament del regidor o regidora responsable, amb la finalitat que siga garant d’aquest benestar. Així mateix, estudiarem la creació d’una Mesa de Benestar Animal, coordinant aquesta amb les gestores de colònies felines, les protectores més pròximes al nostre municipi, veterinaris i agents d’autoritat amb l’objectiu d’elaborar protocols enfront de situacions de maltractament, enverinament etc.
  • Es crearà i mantindrà un padró de tots els animals domèstics, amb l’obligació de xipar als animals que la llei determina.
  •  No donarem suport ni difusió a festejos o activitats que no garantisquen el benestar animal i/o impliquen l’ús d’animals.
  • Assumim en aquest programa que s’encaminem a l’eliminació dels festejos taurins i de tots els animals sobre els quals es produeixen vexacions, sofriment o mort. Així mateix, utilitzarem aquests criteris per ampliar l’actual Codi de Protecció i Benestar Animal, que està en procés d’aprovació, mentre que en les processons, cavalcades i altres tipus d’activitats amb animals, incidirem en la seguretat, però també en les excessives partides que es destinen a aquestes pràctiques, tenint en compte el pressupost i la població del nostre municipi.
  • Es reforçarà el control i sanció per part dels cossos i forces de seguretat, en les situacions de maltractament, abandó i tinença d’animals en condicions indignes, facilitant des de l’ajuntament els recursos personals, econòmics, materials i formatius necessaris. Dedicarem activitats, campanyes i espais municipals a la difusió, cura de la protecció animal i del seu entorn, especialment campanyes antiabandó, contra el maltractament.
  • Millorarem el protocol CER amb les colònies felines, crearem una base de dades de les colònies i les persones responsables d’elles.
  • Garantirem la formació del personal empleat públic en protocols de protecció animal, especialment de cossos i forces de seguretat o professionals que per les condicions del seu treball puguen trobar-se en la situació d’interactuar amb animals.
  • Crearem un servei de recollida d’animals ètic, determinarem que el servei de recollida d’animals siga per una protectora d’animals amb experiència i qualificació en la protecció i benestar animal.
Escrit enviat per “Esquerra Unida Bétera” i publicat també al seu blogspot: https://esquerraunidadebetera.blogspot.com/2023/05/betera-sera-un-municipi-lliure-de.html. Aquest escrit està transcrit tal qual hi ha sigut enviat i forma part d’un grup polític. Per tant, Betera.com no es fa responsable de les paraules plasmades en ell. No obstant, estem oberts a qualsevol rèplica.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia