Cada 15 de maig, se celebra el Dia Internacional de les Famílies. La finalitat d’aquesta celebració és  conscienciar a la població sobre el paper que té la família en l’educació i la formació dels fills des de la primera infància, així com fomentar els llaços familiars i la unió familiar.

L’origen d’aquesta important data s’estableix a partir dels anys huitanta. No obstant això, l’any 1994 la Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia oficial, tenint en compte que la família és el nucli central de qualsevol societat.

Des d’eixe moment, el Dia Internacional de les Famílies representa una data emblemàtica per a ressaltar el valor de la família a nivell mundial. D’ella, s’entén que depén que els éssers humans aconseguisquen integrar-se de manera sana i completa en el seu entorn i d’aquesta manera aconseguir nivells de convivència, on es respecten les regles i normes que regeixen a la societat.

Es considera que la família exerceix un paper molt important en qualsevol societat del món, des del punt de vista social, demogràfic i econòmic.

La formació del nucli familiar permet l’existència d’una unitat de consum, la transmissió de valors que passen d’una generació a una altra, així com l’establiment de llaços els afectius entre els diferents membres que la conformen.

No obstant això, hui dia es manegen altres models de família, a causa dels canvis socials i econòmics. Actualment, la societat ha hagut d’adaptar-se als nous rols que tant dones i homes han vingut exercit, conformant estructures familiars poc tradicionals o convencionals.

Cada any es tria un tema per a la celebració del Dia de les Famílies, i en 2023 el tema triat és: “Les tendències demogràfiques i les famílies”.

Es tracta de reflexionar sobre la influència que tenen les tendències demogràfiques en les unitats familiars. Hi haurà diverses fites durant la celebració oficial, a saber:

  • Presentació del document “Els efectes de les tendències demogràfiques en les famílies”.
  • L’Informe Social Mundial 2023 Leaving No One Behind in an Ageing World (no deixar a ningú arrere en un món que envelleix)”.
  • Una exposició sobre equitat i solidaritat entre generacions.
  • Recomanacions polítiques sobre tendències demogràfiques.
  • Presentació de les iniciatives de la societat civil per al 30é aniversari de l’Any Internacional de la Família.
  • Debat interactiu amb participació del públic.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia