(EFE).- Un equip d’investigadors de l’Institut Universitari Valencià d’Investigació en Intel·ligència Artificial (VRAIN) de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha ideat un sistema de vot electrònic que no requereix el xifratge del mateix i assegura en tot moment la privacitat dels electors i electores.

El sistema, segons expliquen aquest dijous fonts de la UPV, podria aplicar-se en eleccions generals, votacions privades, presa de decisions en entorns distribuïts (per exemple, blockchain) o en la realització d’enquestes anònimes, entre altres àmbits.

Segons explica Damián López, investigador de l’Institut VRAIN de la UPV, habitualment, la majoria de sistemes de vot recorre a alguns algorismes criptogràfics per a protegir la integritat i privacitat del vot.

Dins dels sistemes de vot purament electrònics, es poden diferenciar quatre grans grups: els que empren signatures cegues per a protegir el vot; aquells que recorren a la criptografia homomòrfica per a aglutinar vots sense conéixer el seu contingut; els que usen signatures en anell per a protegir la identitat de l’usuari; i, finalment, aquells basats en tecnologia ‘blockchain’ per a assegurar que el procés siga públic i descentralitzat.

Totes aquestes opcions recorren a l’encriptació del vot i, a causa d’això, qualsevol atac actual o futur que poguera plantejar-se als protocols de xifratge implicaria una feblesa i posaria en risc la privacitat de l’electorat.

“El sistema que hem desenvolupat implica a tots els agents en una elecció com a garants de la votació, rebent dels electors fragments de les paperetes emeses, sent incapaces per si sols de revelar el sentit del vot i havent de col·laborar en la reconstrucció de cada papereta”, afig López.

El protocol, precisa, garanteix que totes les persones puguen comprovar, una vegada publicat l’escrutini, que els vots van ser comptabilitzats en el sentit en què van ser emesos.

A més, el sistema de l’Institut VRAIN de la UPV compleix amb dues propietats essencials per al vot electrònic: garanteix que un votant no puga votar més d’una vegada i assegurar que el resultat de l’elecció siga just sense comprometre la privacitat individual dels electors.

“Independentment de la capacitat computacional disponible, és impossible conjecturar quin ha sigut el vot, fins i tot en un escenari postquàntic. El nostre sistema garanteix en tot moment la seguretat, verificabilitat i auditabilidad dels resultats, sense comprometre en cap moment a l’electorat”, incideix López.

Sobre la seua implementació, l’investigador de la UPV assegura que el sistema s’ha provat ja formalment i podria desenvolupar-se ja una solució tècnica.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia